Pages

Thursday, May 24, 2012

Minggu 21 (21-25/5/12)

Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh21/5/12 (Isnin)
Kelas6AK4/5
CatatanMengawasi kelas peperiksaan.

Mata  pelajaranSejarah 
Tarikh21/5/12 (Isnin)
Kelas4S1
CatatanMengawasi kelas peperiksaan.

Mata  pelajaranSejarah  2
Tarikh21/5/12 (Isnin)
Kelas6RK1
Tajuk
 1. Masyarakat feudal di England
Objektif
 1. Menjelaskan konsep dan ciri-ciri feudalisme di England
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Semangat cinta negara
Konsep/Istilah
 1. Vassalage
 2. Lord
 3. Baron
Sumber rujukan
 1. Konsep feudalisme, takrif dan ciri-ciri
 2. Masyarakat Feudal di England
RefleksiPelajar dapat menyatakan konsep dan ciri-ciri feudalisme di England 

Mata  pelajaranSejarah  2
Tarikh22/5/12 (Selasa)
Kelas6RK1
Tajuk
 1. Masyarakat feudal di England dan Jepun
Objektif
 1. Menganalisis perbandingan konsep dan ciri-ciri feudalisme di England  dan Jepun 
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Semangat cinta negara
Konsep/Istilah
 1. Vassalage
 2. Lord
 3. Baron
Sumber rujukan
 1. Perbandingan antara Feudalisme di England dan Jepun
RefleksiPelajar dapat menyatakan konsep dan ciri-ciri perbandingan antara feudalisme di England  dan Jepun. 

Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh22/5/12 (Selasa)
Kelas6AK1
CatatanMengawasi kelas peperiksaan.

Mata  pelajaranSejarah 
Tarikh23/5/12 (Rabu)
Kelas4S3
CatatanMengawasi kelas peperiksaan.

Mata  pelajaranSejarah  2
Tarikh23/5/12 (Rabu)
Kelas6RK1
Tajuk
 1. Masyarakat agraria .
Objektif
 1. Menghuraikan definisi dan ciri-ciri masyarakat agraria secara umum.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Semangat cinta negara
Konsep/Istilah
 1. Masyarakat agraria
Sumber rujukan
 1. Sejarah Asia, Teks Pra-U STPM,Longman.
 2. Definisi dan ciri-ciri masyarakat agraria
RefleksiPelajar dapat menyatakan definisi dan ciri-ciri masyarakat agraria di Negara China.

Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh24/5/12 (Khamis)
Kelas6AK1 dan 6AK4/5
CatatanMengawasi kelas peperiksaan.

Mata  pelajaranSejarah  2
Tarikh24/5/12 (Khamis)
Kelas6RK1
Tajuk
 1. Masyarakat agraria di China
Objektif
 1. Menghuraikan definisi dan ciri-ciri masyarakat agraria  di China
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Semangat cinta negara
Konsep/Istilah
 1. Masyarakat agraria
Sumber rujukan
 1. Sejarah Asia, Teks Pra-U STPM,Longman.
 2. agrarian society in china
RefleksiPelajar dapat menyatakan definisi dan ciri-ciri masyarakat agraria di Negara China.

Mata pelajaranSejarah
Tarikh24/5/12 (Jumaat)
Kelas4S1 dan 4S3
CatatanMengawasi kelas peperiksaan

Friday, May 18, 2012

Minggu 20 (14-18/5/12)


Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh14/5/12 (Isnin)
Kelas6AK4/5
CatatanMengawasi kelas peperiksaan.

Mata  pelajaranSejarah 
Tarikh14/5/12(Isnin)
Kelas4S1 
CatatanMengawasi kelas peperiksaan.

Mata  pelajaranSejarah  2
Tarikh14/5/12(Isnin)
Kelas6RK1
Tajuk
 1. Kandungan Sukatan
Objektif
 1. Menghuraikan kandungan Sukatan pelajaran Sejarah STPM Silibus baru bagi Penggal 1.Silibus lengkap telah diterangkan semasa Taklimat Mata Pelajaran pada Minggu Orientasi.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Semangat cinta negara
Konsep/Istilah
 1. Feudalisme
Sumber rujukan
 1. Sukatan Baharu Sejarah STPM 
RefleksiPelajar dapat menyatakan isi  kandungan Sukatan pelajaran Sejarah STPM Silibus baru.   

Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh15/5/12 (Selasa)
Kelas6AK1
CatatanMengawasi kelas peperiksaan.

Mata  pelajaranSejarah  2
Tarikh15/5/12 (Selasa)
Kelas6RK1
Tajuk
 • Mula Tema 1:Masyarakat.
 1. Masyarakat feudal
Objektif
 1. Menjelaskan konsep feudalisme dari segi definisi dan ciri-ciri.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Semangat cinta negara
Konsep/Istilah
 1. Feudalisme
Sumber rujukan
 1. Konsep feudalisme, takrif dan ciri-ciri
RefleksiPelajar dapat  menjelaskan  konsep feudalisme  dari segi definisi dan ciri-ciri.

Mata  pelajaranSejarah 
Tarikh16/5/12(Rabu)
Kelas4S3
CatatanMengawasi kelas peperiksaan.

Mata pelajaranSejarah
Tarikh16/5/12 (Rabu)
Kelas6RK1
CatatanTiada P&P bagi kelas ini kerana ada perhimpunan sempena sambutan Hari Guru peringkat sekolah.

Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh17/5/12 (Khamis)
Kelas6AK1 dan 6AK4/5
CatatanMengawasi kelas peperiksaan.

Mata  pelajaranSejarah  2
Tarikh17/5/12 (Khamis)
Kelas6RK1
Tajuk
 1. Masyarakat feudal di Jepun
Objektif
 1. Menjelaskan konsep dan ciri-ciri feudalisme di Negara Jepun.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Semangat cinta negara
Konsep/Istilah
 1. Sistem Sankin Kotai
 2. Bakufu
Sumber rujukan
 1. Sejarah Jepun
 2. Masyarakat Feudal di Jepun
 3. Feudalisme di Jepun
 4. Sejarah Asia, Teks Pra-U STPM,Longman.
 5. Nota lengkap Sejarah Asia, Fajar Bakti.
RefleksiPelajar dapat menyatakan konsep dan ciri-ciri feudalisme di Negara Jepun.
  

Mata pelajaranSejarah
Tarikh18/5/12 (Jumaat)
Kelas4S1 dan 4S3
CatatanMengawasi kelas peperiksaan

Thursday, May 10, 2012

Minggu 19 (7-11/5/12)


Mata pelajaranTutorial
Tarikh7/5/12(Isnin)
Kelas6AK1
TajukUlangkaji Sejarah Malaysia
ObjektifMenganalisis fakta-fakta penting Sejarah Malaysia / 6 Rendah yang ada dalam Tema 3
Kaedah/AktivitiPerbincangan
Kbkkmenghubungkait
Nilai/Unsur patriotismeKerjasama  
Konsep/Istilah
 1. Nasionalisme
RefleksiSebahagian pelajar dapat menjawab solan yang dikemukakan dalam sesi sumbang saran.Ini membuktikan bahawa  ramai yang telah membuat ulangkaji bagi peperiksaan yang akan bermula pada minggu depan.

Mata  pelajaranSejarah
Tarikh8/5/12(Selasa)
Kelas4S1 dan 4S3
Tajuk
Bab 6: Pembentukan kerajaan Islam dan sumbangannya.
 •       Kerajaan Khulafa al-Rasyidin
  Objektif
  1. Menyenaraikan tugas-tugas dan sumbangan  Khulafa al-Rasyidin.
  Kaedah/Aktiviti
  1. Penerangan oleh guru.
  2. mencatat nota
  Kbkk
  1. menyatakan pendapat.
  Nilai/Unsur      patriotisme
  1. kerjasama
  2. Adil
  3. berani kerana benar.
  Konsep/Istilah
  1. majlis syura.
  2. zimmi
  3. kharaj
  4. zakat
  5. jizyah
  Sumber     rujukanBuku Teks Tingkatan   Empat m/s  144-149.
  RefleksiLebih 70% pelajar  dapat menyatakan maksud konsep berkenaan,   tugas dan sumbangan  Khulafa al-Rasyidin.

  Mata  pelajaranSejarah  2
  Tarikh9/5/12(Rabu)
  Kelas6AK1 dan 6AK4/5
  Tajuk
  1. Golongan Thakin
  2. Perjuangan pembebasan Burma.
  Objektif
  1. Menganalisis perjuangan parti-parti politik dan nasionalis dalam  perjuangan kemerdekaan semasa pendudukan Jepun dan setelah kemasukan  semula British selepas Perang Dunia ke-2.                      
  Kaedah/AktivitiMembuat penerangan dengan mengaitkan Parti Thakin dan parti-parti lain  dalam perjuangan pembebasan Burma.
  Kbkkmenganalisis
  Nilai/Unsur    patriotisme
  1. kerjasama
  2. bersemangat setia negara.
  Konsep/Istilah
  1. Liga Anti-Pemisahan
  2. Pergerakan Fasis Itali dan German.
  3. Thakin
  Sumber rujukan
  1. Pergerakan  Fasis Itali dan German.
  2. Kemerdekaan  Burma
  RefleksiSebahagian besar pelajar dapat menyatakan tarikh  dan proses kemerdekaan Burma mengikut kronologi.

  Mata pelajaranSejarah 
  Tarikh10/5/12(Khamis)
  Kelas4S1 dan 4S3
  CatatanMengawasi kelas peperiksaan.

  Mata pelajaranSejarah
  Tarikh11/5/12(Jumaat)
  Kelas4S1 dan 4S3
  CatatanMengawasi kelas peperiksaan

  Thursday, May 3, 2012

  Minggu 18 (30/4/12-4/4/12)


  Mata pelajaranTutorial
  Tarikh30/4/12(Isnin)
  Kelas6AK1
  TajukUlangkaji Sejarah Malaysia
  ObjektifMenganalisis fakta-fakta penting Sejarah Malaysia / 6 Rendah yang ada dalam Tema 2
  Kaedah/AktivitiPerbincangan
  Kbkkmenghubungkait
  Nilai/Unsur patriotismeKerjasama  
  Konsep/Istilah
  1. Peluasan kuasa asing
  RefleksiKurang 50% pelajar dapat menjelaskan fakta penting Sejarah Malaysia / 6 Rendah.Ini membuktikan bahawa masih ramai yang belum membuat ulangkaji sepenuhnya.

  Tarikh1 Mei 2012 (Selasa)
  CatatanCuti Umum: Hari Pekerja

  Mata  pelajaranSejarah 2
  Tarikh2/5/12(Rabu)
  Kelas6AK1 dan 6AK4/5
  Tajuk
  1. Pendudukan  Jepun dan kemerdekaan Indonesia.
  2. Peranan Jepun dalam gerakan nasionalisme Indonesia.
  Objektif
  1. Menyusun  langkah-langkah pencapaian kemerdekaan Indonesia.
  2. Menjelaskan  peranan Jepun dalam kebangkitan gerakan nasionalisme Indonesia.
  Kaedah/Aktiviti
  1. kuliah dan sumbang saran.
  2. Merujuk contoh  soalan STPM iaitu dalam bentuk perbandingan antara Indonesia dan  Myanmar.
  Kbkk
  1. menganalisis
  2. membandingbeza
  Nilai/Unsur   patriotismebersemangat  setia negara.
  Konsep/Istilah
  1. Komanwel
  2. pemerintah  'de facto'
  3. prinsip Pancasila
  4. status-quo
  Sumber  rujukan
  1. Prinsip  Pancasila
  2. Nasionalisme  Indonesia zaman pendudukan Jepun
  3. Kemerdekaan Indonesia
  RefleksiPelajar dapat menyusun  langkah-langkah pencapaian kemerdekaan Indonesia dan menjelaskan  peranan Jepun dalam kebangkitan gerakan nasionalisme Indonesia.

  Mata      pelajaranSejarah
  Tarikh3/5/12(Khamis)
  Kelas4S1 dan 4S3
  Tajuk
  Bab 6: Pembentukan kerajaan Islam dan sumbangannya.
  •    Kerajaan Khulafa al-Rasyidin
  Objektif
  1. Menyatakan latar belakang dan maksud khalifah
  2. Menyenaraikan syarat dan cara pemilihan khalifah.
  Kaedah/Aktiviti
  1. Penerangan oleh guru.
  2. mencatat nota
  Kbkk
  1. menyatakan pendapat.
  Nilai/Unsur      patriotisme
  1. kerjasama
  2. semangat kerja berpasukan
  Konsep/Istilah
  1. Baiah
  Sumber     rujukanBuku Teks Tingkatan   Empat m/s  141-144.
  RefleksiPelajar dapat menyatakan maksud khalifah, syarat dan cara pemilihan khalifah.

  Mata  pelajaranSejarah  2
  Tarikh4/5/12(Jumaat)
  Kelas6AK1 dan 6AK4/5
  TajukPerkembangan nasionalisme di Burma
  Objektif
  1. Menganalisis latar belakang kemunculan gerakan nasionalisme di  Burma
  2. Menghuraikan peranan golongan agama seperti Persatuan  Belia Buddha dalam gerakan nasionalisme awal di Burma.
  3. Menghuraikan peranan golongan Pongyi dalam gerakan nasionalisme di Burma.
  Kaedah/Aktiviti
  1. perbincangan
  2. sumbangsaran.  
  Kbkkmenganalisis
  Nilai/Unsur  patriotisme
  1. kerjasama
  2. bersemangat setia negara.
  Konsep/Istilah
  1. pemerintahan Diarchy/dua  lapis/dua pihak
  2. Pembaharuan Montagu-Chelmsford
  3. hak self-determination.
  4. Pongyi
  Sumber rujukan
  1. Montagu-Chelmsford Report
  2. The  British colonial period
  3. Sejarah Myanmar
  RefleksiSemasa sesi sumbang saran,sebahagian pelajar dapat menjelaskan dengan baik maksud pemerintahan Diarchy/dua  lapis/dua pihak, manakala sebahagian lagi terpaksa diminta talian hayat/bantuan rakan-rakan untuk menerangkan maksud konsep tersebut.Sebenarnya, mereka tidak memberi fokus yang maksima kepada sesi p&p kerana kelihatannya sedang menyiapkan tugasan lain, hingga terpaksa ditegur beberapa kali.