Pages

Thursday, July 26, 2012

Minggu 30(23-27/7/12)


Mata      pelajaranSejarah 2
Tarikh23/7/12 (Isnin)
Kelas6AK4/5
TajukGerakan 4 Mei 1919
Objektif
 1. Menghuraikan matlamat dan faktor-faktor tercetusnya Gerakan 4  Mei 1919
 2. Menjelaskan proses dan kesan-kesan gerakan ini.            
Kaedah/AktivitiMengaitkan gerakan ini dengan kelemahan yang terdapat dalam sistem  pemerintahan Yuan Shih Kai.
Kbkk
 1. Menghubungkait
 2. Memberi sebab musabab
Nilai/Unsur      patriotismeKerjasama
Konsep/Istilah
 1. Tuntutan 21 perkara oleh Jepun
 2. Zaman warlordisme
 3. Protektorat
Sumber     rujukan
 1. Gerakan 4 Mei 1919
RefleksiPelajar dapat mengaitkan gerakan ini dengan kelemahan yang terdapat  dalam sistem pemerintahan Yuan Shih Kai sebelum ini dengan memberikan contoh-contoh berkaitan.

Mata  pelajaranSejarah 
Tarikh23/7/12 (Isnin)
Kelas6RK1
TajukMula Tema 3:Kemajuan dan Pembangunan
 • Sistem ekonomi :Feudalisme di Jepun dan China (abad ke-16)
Objektif
 1. Menjelaskan konsep sistem ekonomi Feudalisme dan kapitalisme.
 2. Menghuraikan sistem ekonomi Feudalisme di Jepun dan China pada abad ke-16.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. kerjasama
 2. usaha gigih asas kejayaan
Konsep/Istilah
 1. Feudalisme dan kapitalisme
 2. Mekantilisme
 3. Sekularisme
 4. Humanisme
 5. Institusi manor
 6. Ekonomi.
Sumber rujukan
 1.  Ekonomi Feudalisme di Jepun 
 2.  Ekonomi Feudalisme di  China .
 3. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 4.  Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.
RefleksiPelajar dapat menjelaskan sistem ekonomi Feudalisme di Jepun dan China pada abad ke-16.

Mata      pelajaranSejarah
Tarikh23/7/12 (Isnin)
Kelas4S1
TajukBab 7: Islam di  Asia Tenggara
 • Penyebaran Islam di Asia Tenggara
Objektif
 1. Menyenaraikan cara penyebaran Islam di Asia Tenggara
 2. Menghuraikan cara penyebaran dan penerimaan  Islam di Asia Tenggara    
 3. Merasionalkan keistimewaan Islam yang menarik minat masyarakat Asia Tenggara untuk memeluk Islam.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah
 2. sumbang saran
Kbkk
 1. menyatakan pendapat.
Nilai/Unsur      patriotisme
 1. Kesediaan menerima perubahan
 2. Bijaksana dan berhemah dalam tindakan
Konsep/Istilah
 1. Mubaligh
 2. Sufi
 3. Ulamak
Sumber     rujukan
 1. Buku Teks Tingkatan   Empat m/s 179-185
RefleksiPelajar  dapat menjelaskan keistimewaan Islam yang menarik minat masyarakat Asia Tenggara untuk memeluk Islam dengan memberikan contoh-contoh yang rasional.

Mata  pelajaranSejarah
Tarikh24/7/12 (Selasa)
Kelas6RK1
TajukMula Tema 3:Kemajuan dan Pembangunan
 • Sistem ekonomi :Feudalisme  di Jerman dan Perancis (abad ke-16-18)
Objektif
 1. Menghuraikan sistem ekonomi Feudalisme  di Jerman dan Perancis pada abad ke-16-18.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. kerjasama
Konsep/Istilah
 1. Bundschuh
 2. Perang 30 Tahun
 3. Golongan borjouis
 4. Metayers
 5. Serf
 6. Manor
 7. Golongan Physiocratic
 8. Journeyman.
 9. Guild.
Sumber rujukan
 1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.
RefleksiPelajar dapat menjelaskan sistem ekonomi Feudalisme  di Jerman dan Perancis pada abad ke-16-18.


Mata      pelajaranSejarah 2
Tarikh25/7/12 (Rabu)
Kelas6AK1
TajukGerakan 4 Mei 1919
Objektif
 1. Menghuraikan matlamat dan faktor-faktor tercetusnya Gerakan 4  Mei 1919
 2. Menjelaskan proses dan kesan-kesan gerakan ini.            
Kaedah/AktivitiMengaitkan gerakan ini dengan kelemahan yang terdapat dalam sistem  pemerintahan Yuan Shih Kai.
Kbkk
 1. Menghubungkait
 2. Memberi sebab musabab
Nilai/Unsur      patriotismeKerjasama
Konsep/Istilah
 1. Tuntutan 21 perkara oleh Jepun
 2. Zaman warlordisme
 3. Protektorat
Sumber     rujukan
 1. Gerakan 4 Mei 1919
RefleksiPelajar dapat mengaitkan gerakan ini dengan kelemahan yang terdapat  dalam sistem pemerintahan Yuan Shih Kai sebelum ini dengan memberikan contoh-contoh berkaitan.


Mata  pelajaranSejarah
Tarikh25/7/12 (Rabu)
Kelas6RK1
TajukMula Tema 3:Kemajuan dan Pembangunan
 • Sistem ekonomi :Kapitalisme di England  (abad ke-18-19)
Objektif
 1. Menghuraikan sistem ekonomi kapitalisme di England pada abad ke-16-18.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Berfikiran terbuka
Konsep/Istilah
 1. Golongan Puritan
 2. Sistem Puddling
Sumber rujukan
 1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.
RefleksiPelajar dapat menjelaskan sistem ekonomi  kapitalisme di England pada abad ke-16-18.


Mata       pelajaranSejarah 2
Tarikh26/7/12  (Khamis)
Kelas6AK4/5
Tajuk
 1. Parti Kuomintang  (KMT)
ObjektifMenganalisa latar  belakang, matlamat dan strategi perjuangan KMT
Kaedah/Aktiviti
 1. Pembentangan oleh kumpulan Rina Rachelin.
 2. Sesi soal-jawab
 3. rumusan oleh pembentang dan guru.
 4. Mengaitkan  tajuk ini dengan Parti  Komunis Indonesia yang turut menjadi duri dalam  daging kepada Sarekat  Islam, sama kes seperti PKC dalam KMT.
 5. Membincangkan  contoh  soalan STPM berkaitan.
Kbkk
 1. Menghubungkait
Nilai/Unsur       patriotismedisiplin dan usaha tangga kejayaan
Konsep/Istilah
 1. Ekspedisi  Utara
Sumber      rujukan
 1. Kuomintang  (KMT)
 2. Taiwan
RefleksiPelajar dapat menyatakan latar  belakang, matlamat dan strategi perjuangan KMT.


Mata  pelajaranSejarah
Tarikh26/7/12  (Khamis)
Kelas6RK1
TajukMula Tema 3:Kemajuan dan Pembangunan
 • Sistem ekonomi :Kapitalisme di  Amerika Syarikat (abad ke-18-19)
Objektif
 1. Menghuraikan sistem ekonomi  kapitalisme di Amerika Syarikat pada abad ke-16-18.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. kerjasama
Konsep/Istilah
 1. Perkhidmatan mail order house
Sumber rujukan
 1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.
RefleksiPelajar dapat menjelaskan sistem ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat pada abad ke-16-18.


Mata       pelajaranSejarah
Tarikh27/7/12 (Jumaat)
Kelas6AK1
Tajuk
 1. Parti Kuomintang  (KMT)
ObjektifMenganalisa latar  belakang, matlamat dan strategi perjuangan KMT
Kaedah/Aktiviti
 1. Pembentangan oleh kumpulan Rudolph Anthonio.
 2. Sesi soal-jawab
 3. rumusan oleh pembentang dan guru.
 4. Mengaitkan  tajuk ini dengan Parti  Komunis Indonesia yang turut menjadi duri dalam  daging kepada Sarekat  Islam, sama kes seperti PKC dalam KMT.
 5. Membincangkan  contoh  soalan STPM berkaitan.
Kbkk
 1. Menghubungkait
Nilai/Unsur       patriotismedisiplin dan usaha tangga kejayaan
Konsep/Istilah
 1. Ekspedisi  Utara
Sumber      rujukan
 1. Kuomintang  (KMT)
 2. Taiwan
RefleksiPelajar dapat menyatakan latar  belakang, matlamat dan strategi perjuangan KMT.


Mata      pelajaranSejarah
Tarikh27/7/12 (Jumaat)
Kelas4S1
TajukBab 7: Islam di  Asia Tenggara
 • Pengaruh Islam di Asia Tenggara
Objektif
 1. Menyatakan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara
 2. Menyenaraikan kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara
 3. Menghuraikan pengaruh Islam dalam bidang pentadbiran dan pemerintahan,ekonomi dan sosial dalam kerajaan Asia Tenggara
Kaedah/Aktiviti
 1. Pembentangan oleh kumpulan Rafidah.
 2. sesi soal-jawab
 3. rumusan pembentangan.
Kbkk
 1. menyatakan pendapat.
Nilai/Unsur      patriotisme
 1. Tabah menghadapi cabaran untuk mencapai kejayaan
Konsep/Istilah
 1. Mufti
 2. Wali
 3. Pesantren
 4. Pondok
 5. Jihad
 6. Zakat
 7. Ulamak
Sumber     rujukan
 1. Buku Teks Tingkatan   Empat m/s 185-192.
RefleksiPelajar  dapat menjelaskan pengaruh Islam dalam pelbagai aspek pada zaman perkembangan Islam di Asia Tenggara.

Thursday, July 19, 2012

Minggu 29(16-20/7/12)

Mata  pelajaranSejarah 
Tarikh16/7/12 (Isnin)
Kelas6RK1
TajukNegara bangsa:
 • Negara kesatuan dan negara persekutuan 
 • Negara kesatuan  di Perancis abad ke-18-19
Objektif
 1. Menjelaskan  konsep negara kesatuan dan negara persekutuan secara umum.
 2. Menganalisis  konsep negara kesatuan  di Perancis
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. kerjasama
Konsep/Istilah
 1. Negara kesatuan
 2. negara persekutuan
Sumber rujukan
 1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 2. Negara kesatuan
 3. Negara persekutuan
 4. Negara kesatuan  di Perancis
 5. Perancis-wikipedia 
RefleksiPelajar dapat menjelaskan  konsep negara kesatuan dan negara persekutuan secara umum serta mengaitkannya dengan negara kesatuan di Perancis.

Mata      pelajaranSejarah
Tarikh16/7/12 (Isnin)
Kelas4S1
TajukPerbincangan Sejarah SPM Kertas 3
Objektif
 1. Menjelaskan konsep pelaksanaan Sejarah Kertas 3
 2. Menganalisis cara menjawab soalan  Sejarah Kertas 3
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah
 2. sumbang saran
Kbkk
 1. menyatakan pendapat.
 2. Menganalisis
Nilai/Unsur      patriotisme
 1. dedikasi
Konsep/Istilah
 1. Tema dan pecahan soalan
Sumber     rujukan
 1. Kertas edaran contoh soalan dan skima jawapan  Sejarah Kertas 3
RefleksiPelajar  dapat menjelaskan konsep dan cara pengolahan jawapan  Sejarah Kertas 3.

Mata        pelajaranSejarah  2
Tarikh16/7/12 (Isnin)
Kelas6AK4/5
TajukNasionalisme China dan perkembangannya.
 • Revolusi China 1911.
 • Peranan Dr. Sun Yat Sen dan pembentukan Republik China.
Objektif
 1. Menganalisis latarbelakang kemunculan nasionalisme.
 2. Menjelaskan faktor-faktor tercetusnya Revolusi China 1911 dan peranan Dr. Sun Yat Sen dan pembentukan Republik China.
Kaedah/Aktiviti
 1. Pembentangan oleh kumpulan Ken Aldrin
 2. Sesi soal-jawab
 3. Rumusan oleh guru dan pembentang.
Kbkk
 1. Menghubungkait
 2. memberi sebab musabab
Nilai/Unsur      patriotisme
 1. Kerjasama
 2. berfikiran terbuka
 3. cinta akan bangsa dan negara
Konsep/Istilah
 1. idea-idea revolusioner
 2. gerakan anti-Manchu
Sumber     rujukan
 1. Revolusi China 1911.
 2. Dr.Sun  Yat Sen
 3. Dinasti Manchu/Ching
 4. Sejarah China
RefleksiPembentangan berjalan lancar.Pelajar dapat mengaitkan tajuk ini dengan peristiwa Perang Candu,  Pemberontakan Boxer dan lain-lain.Mereka juga dapat menyatakan  faktor-faktor tercetusnya Revolusi China 1911.

Mata  pelajaranSejarah 
Tarikh17/7/12 (Selasa)
Kelas6RK1
TajukNegara bangsa:
 • Negara persekutuan di Amerika Syarikat abad ke-18-19
Objektif
 1. Menganalisis  konsep negara persekutuan di  Amerika Syarikat
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. kerjasama
Konsep/Istilah
 1. Negara kesatuan
 2. negara persekutuan
Sumber rujukan
 1. Negara persekutuan di Amerika Syarikat 
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 3. Amerika Syarikat-Wikipedia
RefleksiPelajar dapat menjelaskan  konsep negara kesatuan di Amerika Syarikat.

Mata  pelajaranSejarah 
Tarikh18/7/12 (Rabu)
Kelas6RK1
TajukNegara bangsa:
 • Penyatuan negara bangsa di Itali pada abad ke-19.
Objektif
 1. Menjelaskan faktor-faktor yang menggerakkan usaha penyatuan negara bangsa  di Itali .
 2. menyusun proses penyatuan negara bangsa  di Itali .
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. kerjasama
Konsep/Istilah
 1. negara bangsa
Sumber rujukan
 1. Penyatuan negara bangsa  Itali
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 3. Giuseppe Garibaldi
 4. Camillo Benso, Count of Cavour 
 5. Mazzini and Young Italy
RefleksiPelajar dapat menjelaskan  faktor-faktor yang menggerakkan usaha penyatuan negara bangsa  di Itali dan peranan tokoh berkaitan.

Mata        pelajaranSejarah  2
Tarikh18/7/12 (Rabu)
Kelas6AK1
TajukNasionalisme China dan perkembangannya.

 • Revolusi China 1911.
 • Peranan Dr. Sun Yat Sen dan pembentukan Republik China.
Objektif
 1. Menganalisis latarbelakang kemunculan nasionalisme.
 2. Menjelaskan faktor-faktor tercetusnya Revolusi China 1911 dan peranan Dr. Sun Yat Sen dan pembentukan Republik China.
Kaedah/Aktiviti
 1. Pembentangan oleh kumpulan Ken Aldrin
 2. Sesi soal-jawab
 3. Rumusan oleh guru dan pembentang.
Kbkk
 1. Menghubungkait
 2. memberi sebab musabab
Nilai/Unsur      patriotisme
 1. Kerjasama
 2. berfikiran terbuka
 3. cinta akan bangsa dan negara
Konsep/Istilah
 1. idea-idea revolusioner
 2. gerakan anti-Manchu
Sumber     rujukan
 1. Revolusi China 1911.
 2. Dr.Sun  Yat Sen
 3. Dinasti Manchu/Ching
 4. Sejarah China
RefleksiPembentangan berjalan lancar.Pelajar dapat mengaitkan tajuk ini dengan peristiwa Perang Candu,  Pemberontakan Boxer dan lain-lain.Mereka juga dapat menyatakan  faktor-faktor tercetusnya Revolusi China 1911.

Mata  pelajaranSejarah 
Tarikh19/7/12 (Khamis)
Kelas6RK1
TajukNegara bangsa:
 • Penyatuan negara bangsa di Jerman pada abad ke-19.
Objektif
 1. Menjelaskan faktor-faktor yang menggerakkan usaha penyatuan negara bangsa  di Jerman .
 2. Menyusun proses penyatuan negara bangsa  di Jerman .
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. kerjasama
Konsep/Istilah
 1. negara bangsa
Sumber rujukan
 1. Penyatuan negara bangsa  Jerman 
 2. Otto Eduard Von Bismark
 3. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 4. Zollverein
 5. Carbonari
 6. Perang Prussia-Austria
RefleksiPelajar dapat menjelaskan faktor-faktor yang menggerakkan usaha penyatuan negara bangsa  di Jerman dan peranan tokoh berkaitan.

Mata          pelajaranSejarah  2
Tarikh19/7/12 (Khamis)
Kelas6AK4/5
TajukPentadbiran Yuan Shih Kai  sebagai presiden Republik China.
ObjektifMenerangkan corak  pentadbiran kerajaan republik dan tindakan Yuan Shih  Kai sebagai  presiden kerajaan  republik. 
Kaedah/AktivitiKuliah  dan sumbang saran.
Kbkk
 1. Menghubungkait
 2. memberi   sebab musabab
Nilai/Unsur      patriotisme
 1. Kerjasama
 2. berfikiran   terbuka
Konsep/Istilah
 1. Monarki
 2. Diktator
Sumber      rujukan
 1. Yuan Shih Kai
 2. sejarah  republik china
RefleksiPelajar dapat menyatakan beberapa contoh tindakan Yuan Shih  Kai yang membuktikannya sebagai pemerintah diktator.

Mata      pelajaranSejarah
Tarikh20/7/12 (Jumaat)
Kelas4S1
TajukBab 7: Islam di  Asia Tenggara
 • Kedatangan Islam ke Asia Tenggara.
Objektif
 1. Menyatakan teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara 
 2. Melakarkan arah kedatangan Islam ke Asia Tenggara
 3. Menghuraikan  teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah
 2. sumbang saran
 3. Membahaskan teori kedatangan Islam di Asia Tenggara
 4. Mengklasifikasi bukti-bukti kedatangan Islam di Asia Tenggara
Kbkk
 1. menyatakan pendapat.
Nilai/Unsur      patriotisme
 1. Taat kepada tuhan
 2. Kepercayaan kepada tuhan
 3. Kesediaan menerima perubahan
 4. Bijaksana dan berhemah dalam tindakan
Konsep/Istilah
 1. Asimilasi
 2. Mubaligh
 3. Inskripsi
 4. Sufi
Sumber     rujukan
 1. Buku Teks Tingkatan   Empat m/s 173-178.
RefleksiPelajar  dapat membahaskan teori-teori kedatangan Islam di Asia Tenggara beserta bukti-bukti yang tersendiri.


Mata  pelajaranSejarah  2
Tarikh20/7/12 (Jumaat)
Kelas6AK1
TajukPentadbiran Yuan Shih Kai  sebagai presiden Republik China.
ObjektifMenerangkan corak  pentadbiran kerajaan republik dan tindakan Yuan Shih  Kai sebagai  presiden kerajaan  republik. 
Kaedah/AktivitiKuliah  dan sumbang saran.
Kbkk
 1. Menghubungkait
 2. memberi   sebab musabab
Nilai/Unsur      patriotisme
 1. Kerjasama
 2. berfikiran   terbuka
Konsep/Istilah
 1. Monarki
 2. Diktator
Sumber   rujukan
 1. Yuan Shih Kai
 2. sejarah  republik china
RefleksiPelajar dapat menyatakan beberapa contoh tindakan Yuan Shih  Kai yang membuktikannya sebagai pemerintah diktator.

Thursday, July 12, 2012

Minggu 28(9-13/7/12)

Mata   pelajaranSejarah  2
Tarikh9/7/12(Isnin)
Kelas6AK4/5
TajukNasionalisme India
Objektif
 1. Menghuraikan  faktor-faktor yang mencetuskan nasionalisme dan latar  belakang   kebangkitannya.
 2. Menyatakan faktor-faktor timbulnya semangat nasionalisme berkaitan isu pemisahan Benggal, perkembangan nasionalisme orang Hindu dan Islam serta peranan Mahatma Gandhi.
Kaedah/Aktiviti
 1. Pembentangan oleh kumpulan Herbert
 2.  sumbang  saran
Kbkk
 1. Menghubungkait
Nilai/Unsur      patriotismecinta akan bangsa dan negara
Konsep/Istilah
 1. Akta  Piagam 1833
 2. Pengisytiharan Ratu 1858
 3. Akta Universiti
 4. Akta Rowlatt
 5. Pergerakan Satyagraha
 6. Pergerakan Swadeshi
Sumber      rujukan
 1. Sejarah India
 2. Mahatma Gandhi
RefleksiPelajar  dapat menghuraikan faktor-faktor berkaitan.

Mata  pelajaranSejarah  2
Tarikh2/7/12(Isnin)
Kelas6RK1
Tajuk
 1. Sistem Pembesar di China abad ke-16-20
Objektif
 1. Menjelaskan maksud/konsep sistem pembesar.
 2. menghuraikan dan membandingkan peranan pembesar dalam pemerintahan.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Taat setia kepada raja dan negara.
Konsep/Istilah
 1. Sistem Pembesar
 2. gentry
 3. Censorate
Sumber rujukan
 1.  Sistem Pembesar di China
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
RefleksiPelajar dapat menyatakan kedudukan dan peranan pembesar dalam pemerintahan di China.


Mata      pelajaranSejarah
Tarikh2/7/12(Isnin)
Kelas4S1
TajukBab 6: Pembentukan kerajaan Islam dan sumbangannya.
 • Faktor penyebaran Islam di Eropah
Objektif
 1. Menyatakan faktor-faktor penyebaran Islam di Eropah.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah
 2. sumbang saran
Kbkk
 1. menyatakan pendapat.
Nilai/Unsur      patriotisme
 1. kepimpinan melalui teladan
 2. Islam diterima bukan kerana paksaan
Konsep/Istilah
 1. Jenissari
 2. Semangat Ghazi
Sumber  rujukan

 1. Buku Teks Tingkatan   Empat m/s 162-163.
 2. Jenissari
 3. Semangat Ghazi
RefleksiPelajar  dapat menyatakan faktor-faktor penyebaran Islam di Eropah.


Mata  pelajaranSejarah  2
Tarikh3/7/12(Selasa)
Kelas6RK1
Tajuk
 1. Sistem Pembesar di Rusia pada abad ke-16-20
Objektif
 1. Menjelaskan maksud/konsep sistem pembesar.
 2. menghuraikan dan membandingkan peranan pembesar dalam pemerintahan.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Taat setia kepada raja dan negara.
Konsep/Istilah
 1. Duma
 2. Zemskii Sabor
 3. Prikazi
 4. Zemstvo
 5. Komun
Sumber rujukan
 1.  Sistem Pembesar di Rusia
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
RefleksiPelajar dapat menyatakan kedudukan dan peranan pembesar dalam pemerintahan di Rusia dan membandingkannya dengan Sistem Pembesar di China.


Mata        pelajaranSejarah  2
Tarikh11/7/12(Rabu)
Kelas6AK1
TajukNasionalisme India
Objektif
 1. Menghuraikan  faktor-faktor yang mencetuskan nasionalisme dan latar  belakang   kebangkitannya.
 2. Menyatakan faktor-faktor timbulnya semangat nasionalisme berkaitan isu   pemisahan Benggal, perkembangan nasionalisme orang Hindu dan Islam serta  peranan   Mahatma Gandhi.        
Kaedah/Aktiviti
 1. Pembentangan oleh kumpulan Nur Aisya Emilia
 2.  sumbang  saran
Kbkk
 1. Menghubungkait
Nilai/Unsur      patriotismecinta akan bangsa dan negara
Konsep/Istilah
 1. Akta  Piagam 1833
 2. Pengisytiharan Ratu 1858
 3. Akta Universiti
 4. Akta Rowlatt
 5. Pergerakan  Satyagraha
 6. Pergerakan Swadeshi 
Sumber      rujukan
 1. Sejarah India
 2. Mahatma Gandhi
RefleksiPelajar  dapat menghuraikan faktor-faktor berkaitan.


Mata  pelajaranSejarah  2
Tarikh11/7/12(Rabu)
Kelas6RK1
Tajuk
Negara bangsa:
 • Raja mutlak dan raja berperlembagaan di England abad ke-16-18. 
Objektif
 1. Menjelaskan konsep Raja mutlak dan raja berperlembagaan 
 2. membincangkan dan membandingkan sistem pemerintahan beraja mutlak dengan raja berperlembagaan  di England. 
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Taat setia kepada raja dan negara.
Konsep/Istilah
 1. House of Lords
 2. House of Commons
Sumber rujukan
 1. Raja mutlak dan raja berperlembagaan di England.  
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 3. Dinasti Tudor dan Dinasti Stuart
 4. House of Lords
 5. House of Commons
 6. English Revolution
RefleksiPelajar dapat menyatakan dan membandingkan sistem pemerintahan beraja mutlak dengan raja berperlembagaan  di England.


Mata         pelajaranSejarah  2
Tarikh12/7/12 (Khamis)
Kelas6AK4/5
TajukPergerakan kemerdekaan  India dan pembentukan Pakistan.
ObjektifMenganalisis proses  tuntutan kemerdekaan dan sebab-sebab terbentuknya  negara Pakistan.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan nota berkenaan rajah perkembangan peristiwa
Kbkk
 1. menganalisis
 2. menyusun peristiwa
Nilai/Unsur      patriotisme
 1. sedia berkorban
 2. semangat cinta negara
Konsep/Istilah
 1. taraf dominian
 2. anugerah perkauman
Sumber      rujukan
 1. Sejarah India
RefleksiPelajar dapat menyatakan tarikh kemerdekaan India dan sebab-sebab  terbentuknya  negara Pakistan.


Mata  pelajaranSejarah  2
Tarikh12/7/12 (Khamis)
Kelas6RK1
Tajuk


Negara bangsa:
 • Raja mutlak dan raja berperlembagaan di  Perancis abad ke-16-18.
Objektif
 1. membincangkan dan membandingkan sistem pemerintahan beraja mutlak dengan raja berperlembagaan  di Perancis
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Taat setia kepada raja dan negara.
Konsep/Istilah
 1. intendant
 2. Estet Pertama,Kedua dan Ketiga
 3. cahiers
Sumber rujukan
 1. Raja mutlak dan raja berperlembagaan di  Perancis
 2. Revolusi Perancis. 
 3. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
RefleksiPelajar dapat menyatakan dan membandingkan sistem pemerintahan beraja mutlak dengan raja berperlembagaan  Perancis dan membandingkannya dengan sistem pemerintahan di England.


Mata         pelajaranSejarah  2
Tarikh13/7/12 (Jumaat)
Kelas6AK1
TajukPergerakan kemerdekaan  India dan pembentukan Pakistan.
ObjektifMenganalisis proses  tuntutan kemerdekaan dan sebab-sebab terbentuknya  negara Pakistan.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan nota berkenaan rajah perkembangan peristiwa
Kbkk
 1. menganalisis
 2. menyusun peristiwa
Nilai/Unsur      patriotisme
 1. sedia berkorban
 2. semangat cinta negara
Konsep/Istilah
 1. taraf dominian
 2. anugerah perkauman
Sumber      rujukan
 1. Sejarah India
RefleksiPelajar dapat menyatakan tarikh kemerdekaan India dan sebab-sebab  terbentuknya  negara Pakistan.


Mata      pelajaranSejarah
Tarikh13/7/12 (Jumaat)
Kelas4S1
TajukBab 6: Pembentukan kerajaan Islam dan sumbangannya.
 • Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun lain di dunia.
Objektif
 1. Menyatakan faktor-faktor pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun lain di dunia dan kesan-kesannya.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah
 2. sumbang saran
Kbkk
 1. menyatakan pendapat.
Nilai/Unsur      patriotisme
 1. berfikiran terbuka
 2. sedia menerima pendapat
Konsep/Istilah
 1. Mozarab
 2. golongan Mudejar
Sumber     rujukan
 1. Buku Teks Tingkatan   Empat m/s 164-169.
 2. Mozarab
 3. golongan Mudejar
RefleksiPelajar  dapat menyatakan faktor-faktor pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun lain di dunia dan kesan-kesannya.Tamat Bab 6.