Pages

Wednesday, October 24, 2012

Minggu 43(22-26/10/12)Mata  pelajaranSejarah
Tarikh22/10/12  (Isnin)
Kelas6RK1
TajukUlangkaji
 • Perbincangan  Soalan/Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Kelantan 2012(sambungan).
Objektif
 1. Menjelaskan setiap fakta penting dalam bentuk esei.
Kaedah/Aktiviti
 1. Perbincangan berpandukan  soalan percubaan STPM Kelantan 2012.
 2. Perbincangan contoh jawapan
 3. Mencatat nota
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. kerjasama
 2. kegigihan
Konsep/Istilah  
 1. Pembaharuan yang dilakukan Tsar Peter Agung (1689 - 1725) di Rusia
 2. Ekonomi kapitalisme di England.
Sumber rujukan
 1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.
 3. Soalan/Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Kelantan 2012.
RefleksiPelajar membuat catatan semasa sesi perbincangan soalan berkenaan.


Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh22/10/12  (Isnin)
Kelas6AK4/5
TajukPerbincangan  Soalan/Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Kedah 2012.
ObjektifMenganalisis fakta penting bagi setiap topik.
Kaedah/Aktiviti
 1. Perbincangan berpandukan  soalan percubaan STPM Kedah 2012.
 2. Menganalisis taburan kekerapan soalan STPM sebenar
 3. Perbincangan contoh jawapan
 4. Mencatat nota
Kbkkmenganalisis
Nilai/Unsur      patriotismeKerajinan
Konsep/Istilah
 1. Peranan golongan pelajar dalam gerakan nasionalisme di China dan Myanmar sehingga pertengahan abad ke 20.
 2. Pembaharuan-pembaharuan Raja Chulalongkorn dan Maharaja Meiji pada abad ke-19. 
Sumber    rujukan/
Fokus soalan
 1. Soalan/Skema Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Kedah 2012.
RefleksiPelajar membuat catatan semasa sesi perbincangan soalan berkenaan.


Mata  pelajaranSejarah 
Tarikh22/10/12  (Isnin)
Kelas4S1
TajukBab 10:Dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara.
 • Institusi kewangan dan insuran
 • Dasar British terhadap pertanian.
Objektif
 1. Menghuraikan peranan institusi kewangan dan insuran dalam perkembangan ekonomi moden.
 2. Menerangkan kandungan undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah
 3. Menjelaskan sebab British memperkenalkan undang-undang berhubung tanah
 4. Menghuraikan kesan-kesan dasar British terhadap pekebun kecil
Kaedah/Aktiviti
 1.  Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis. 
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Sedia berubah ke arah kemajuan.
Konsep/Istilah  
 1. Akta Tanah Simpanan Melayu
 2. Pribumi 
 3. Tanah Simpanan Melayu
 4. Enakmen 
 5. Proklamasi
Sumber rujukan
 1. Buku Teks Sejarah Ting.4.
RefleksiPelajar dapat menghubungkaitkan setiap fakta berkenaan berpandukan buku teks.

Mata  pelajaranSejarah
Tarikh23/10/12  (Selasa)
Kelas6RK1
TajukUlangkaji
 • Perbincangan  Soalan/Jawapan esei yang dihasilkan secara bersama oleh 11 kumpulan pelajar yang ada di dalam kelas.
Objektif
 1. Menjelaskan setiap fakta penting dalam bentuk esei.
Kaedah/Aktiviti
 1. Perbincangan berpandukan  soalan dan jawapan yang telah dimurnikan oleh guru.
 2. Mencatat nota
 3. Sesi soal jawab/sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. kerjasama
 2. kegigihan
Konsep/Istilah  
 1. Pemerintahan Tsar Nicholas  I dan II
 2. Tsar dan Tsarina
Sumber rujukan
 1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.
 3. Soalan/Jawapan esei yang dihasilkan secara bersama oleh 11 kumpulan pelajar yang ada di dalam kelas.
RefleksiPelajar membuat catatan semasa sesi perbincangan soalan berkenaan.


Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh24/10/12  (Rabu)
Kelas6AK1
TajukPerbincangan  Soalan/Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Kedah 2012.
ObjektifMenganalisis fakta penting bagi setiap topik.
Kaedah/Aktiviti
 1. Perbincangan berpandukan  soalan percubaan STPM Kedah 2012.
 2. Menganalisis taburan kekerapan soalan STPM sebenar
 3. Perbincangan contoh jawapan
 4. Mencatat nota
Kbkkmenganalisis
Nilai/Unsur      patriotismeKerajinan
Konsep/Istilah
 1. Peranan golongan pelajar dalam gerakan nasionalisme di China dan Myanmar sehingga pertengahan abad ke 20.
 2. Pembaharuan-pembaharuan
Sumber    rujukan/
Fokus soalan
 1. Soalan/Skema Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Kedah 2012.
RefleksiPelajar membuat catatan semasa sesi perbincangan soalan berkenaan.


Mata  pelajaranSejarah
Tarikh24/10/12  (Rabu)
Kelas6RK1
TajukUlangkaji
 • Perbincangan  Soalan/Jawapan esei yang dihasilkan secara bersama oleh 11 kumpulan pelajar yang ada di dalam kelas.
Objektif
 1. Menjelaskan setiap fakta penting dalam bentuk esei.
Kaedah/Aktiviti
 1. Perbincangan berpandukan  soalan dan jawapan yang telah dimurnikan oleh guru.
 2. Mencatat nota
 3. Sesi soal jawab/sumbang saran.
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. kerjasama
 2. kegigihan
Konsep/Istilah  
 1. Masyarakat agraria di Belanda dan China
 2. Struktur Parlimen di Perancis.
Sumber rujukan
 1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.
 3. Soalan/Jawapan esei yang dihasilkan secara bersama oleh 11 kumpulan pelajar yang ada di dalam kelas.
RefleksiPelajar membuat catatan semasa sesi perbincangan soalan berkenaan.


Tarikh25/10/12(Khamis)
CatatanCuti Peristiwa Sempena Hari Raya Aidil Adha


Tarikh26/10/12(Jumaat)
CatatanCuti Umum Sempena Hari Raya Aidil Adha

Thursday, October 18, 2012

Minggu 42(15-19/10/12)


Mata  pelajaranSejarah
Tarikh8/10/12  (Isnin)
Kelas4S1
CatatanMengawasi kelas peperiksaan:Biologi 2.

Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh17/10/12  (Rabu)
Kelas6AK1
TajukPerbincangan  Soalan/Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Kedah 2012.
ObjektifMenganalisis fakta penting bagi setiap topik.
Kaedah/Aktiviti
 1. Perbincangan berpandukan  soalan percubaan STPM Kedah 2012.
 2. Menganalisis taburan kekerapan soalan STPM sebenar
 3. Perbincangan contoh jawapan
 4. Mencatat nota
Kbkkmenganalisis
Nilai/Unsur      patriotismeKerajinan
Konsep/Istilah
 1. Perubahan sistem politik di Negeri-negeri Melayu antara tahun 1800 hingga 1895.
 2. Tindak balas masyarakat peribumi di Sarawak dan Sabah terhadap pentadbiran British antara tahun 1850 hingga 1915.  
Sumber    rujukan/
Fokus soalan
 1. Soalan/Skema Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Kedah 2012.
RefleksiPelajar membuat catatan semasa sesi perbincangan soalan berkenaan.


Mata  pelajaran Sejarah
Tarikh 17/10/12  (Rabu)
Kelas 6RK1
Tajuk Ulangkaji
 • Perbincangan  Soalan/Jawapan peperiksaan Percubaan STPM SMK Serian
Objektif
 1. Menjelaskan setiap fakta penting dalam bentuk esei.
Kaedah/Aktiviti
 1. Perbincangan berpandukan  soalan percubaan STPM yang lalu.
 2. Perbincangan contoh jawapan
 3. Mencatat nota
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. kerjasama
 2. kegigihan
Konsep/Istilah  
 1. Pencapaian PBB
 2. Masyarakat industri di Jerman.
Sumber rujukan
 1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.
 3. Soalan/Jawapan peperiksaan Percubaan STPM SMK Serian 2012.
Refleksi Pelajar membuat catatan semasa sesi perbincangan soalan berkenaan.

Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh18/10/12  (Khamis)
Kelas6AK4/5
TajukPerbincangan  Soalan/Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Kedah 2012.
ObjektifMenganalisis fakta penting bagi setiap topik.
Kaedah/Aktiviti
 1. Perbincangan berpandukan  soalan percubaan STPM Kedah 2012.
 2. Menganalisis taburan kekerapan soalan STPM sebenar
 3. Perbincangan contoh jawapan
 4. Mencatat nota
Kbkkmenganalisis
Nilai/Unsur      patriotismeKerajinan
Konsep/Istilah
 1. Perkembangan sistem pendidikan di Negeri-Negeri Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.
 2. Bagaimanakah pendudukan Jepun telah berjaya membangkitkan semangat nasionalisme  di Tanah Melayu antara tahun 1943 hingga 1945.
Sumber    rujukan/
Fokus soalan
 1. Soalan/Skema Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Kedah 2012.
RefleksiPelajar membuat catatan semasa sesi perbincangan soalan berkenaan.


Mata  pelajaran Sejarah
Tarikh 18/10/12  (Khamis)
Kelas 6RK1
Tajuk Ulangkaji
 • Perbincangan  Soalan/Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Kelantan 2012.
Objektif
 1. Menjelaskan setiap fakta penting dalam bentuk esei.
Kaedah/Aktiviti
 1. Perbincangan berpandukan  soalan percubaan STPM Kelantan 2012.
 2. Perbincangan contoh jawapan
 3. Mencatat nota
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. kerjasama
 2. kegigihan
Konsep/Istilah  
 1. Ciri-ciri masyarakat feudal di England dan Jepun.
 2. Masyarakat maritim Portugal.
Sumber rujukan
 1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.
 3. Soalan/Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Kelantan 2012.
Refleksi Pelajar membuat catatan semasa sesi perbincangan soalan berkenaan.

Mata  pelajaranSejarah
Tarikh19/10/12(Jumaat)
Kelas4S1
CatatanMengawasi kelas peperiksaan:Matematik Kertas 2

Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh19/10/12  (Jumaat)
Kelas6AK1
TajukPerbincangan  Soalan/Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Kedah 2012.
ObjektifMenganalisis fakta penting bagi setiap topik.
Kaedah/Aktiviti
 1. Perbincangan berpandukan  soalan percubaan STPM Kedah 2012.
 2. Menganalisis taburan kekerapan soalan STPM sebenar
 3. Perbincangan contoh jawapan
 4. Mencatat nota
Kbkkmenganalisis
Nilai/Unsur      patriotismeKerajinan
Konsep/Istilah
 1. Perkembangan sistem pendidikan di Negeri-Negeri Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.
 2. Bagaimanakah pendudukan Jepun telah berjaya membangkitkan semangat nasionalisme  di Tanah Melayu antara tahun 1943 hingga 1945.
Sumber    rujukan/
Fokus soalan
 1. Soalan/Skema Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Kedah 2012.
RefleksiPelajar membuat catatan semasa sesi perbincangan soalan berkenaan.

Thursday, October 11, 2012

Minggu 41(8-12/10/12)


Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh8/10/12  (Isnin)
Kelas6AK4/5
TajukPerbincangan  Soalan/Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Kedah 2012.
ObjektifMenganalisis fakta penting bagi setiap topik.
Kaedah/Aktiviti
 1. Perbincangan berpandukan  soalan percubaan STPM Kedah 2012
 2. Menganalisis taburan kekerapan soalan STPM sebenar
 3. Perbincangan contoh jawapan
 4. Mencatat nota
Kbkkmenganalisis
Nilai/Unsur      patriotismeKerajinan
Konsep/Istilah
 1. Perubahan sistem politik di Negeri-negeri Melayu antara tahun 1800 hingga 1895.
 2. Tindak balas masyarakat peribumi di Sarawak dan Sabah terhadap pentadbiran British antara tahun 1850 hingga 1915.
Sumber    rujukan/
Fokus soalan
 1. Soalan/Skema Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Kedah 2012.
RefleksiPelajar membuat catatan semasa sesi perbincangan soalan berkenaan.


Mata  pelajaranSejarah
Tarikh8/10/12  (Isnin)
Kelas4S1
CatatanMengawasi kelas peperiksaan:Kimia.

Mata  pelajaran Sejarah
Tarikh 24/9/12  (Isnin)
Kelas 6RK1
Tajuk Ulangkaji
 • Tema 3 dan 4
Objektif
 1. Menjelaskan setiap fakta penting dalam bentuk esei.
Kaedah/Aktiviti
 1. Seramai 34 pelajar dibahagikan kepada 11 kumpulan bermaksud purata 3 pelajar bagi setiap kumpulan.
 2. Setiap kumpulan diberi soalan berbeza(mengikut cabutan undi),beserta contoh rujukan.
 3. Setiap kumpulan membuat perbincangan bagi menjawab soalan berkenaan berpandukan bahan rujukan, dalam bentuk esei.
 4. Guru memantau dan menjadi fasilitator.
 5. Rangka jawapan yang telah disemak oleh guru akan ditaip dalam bentuk esei.Guru menyemak jawapan sekali lagi dan membuat penambahbaikan.
 6. Selepas itu, setiap kumpulan akan emelkan contoh jawapan kepada guru.Guru membuat tapisan sekali lagi, seterusnya akan emelkan jawapan berkenaan kepada setiap pelajar.
 7. Ini bermaksud, dalam tempoh satu minggu, setiap pelajar akan mendapat 11 esei yang dihasilkan secara bersama.
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. kerjasama
 2. kegigihan
Konsep/Istilah  
 1. Perang Dingin
 2. Perjanjian Versailles
Sumber rujukan
 1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.
Refleksi Pelajar bekerjasama dalam kumpulan masing-masing bagi mencari rangka jawapan.

Tarikh9-12/10/12(Selasa-Jumaat)
CatatanPelajar tingkatan 6 diberi cuti sempena Peperiksaan PMR.

Mata  pelajaranSejarah
Tarikh12/10/12(Jumaat)
Kelas4S1
CatatanMengawasi kelas peperiksaan:Sejarah Kertas 2

Thursday, October 4, 2012

Minggu 40(1-5/10/12)

Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh1/10/12  (Isnin)
Kelas6AK4/5
TajukPerbincangan  Soalan/Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Selangor 2012.
ObjektifMenganalisis fakta penting bagi setiap topik.
Kaedah/Aktiviti
 1. Perbincangan berpandukan  soalan percubaan STPM Selangor 2012
 2. Menganalisis taburan kekerapan soalan STPM sebenar
 3. Perbincangan contoh jawapan
 4. Mencatat nota
Kbkkmenganalisis
Nilai/Unsur      patriotismeKerajinan
Konsep/Istilah
 1. sistem dan peranan raja dalam sistem pentadbiran di Tanah Melayu.
 2. Adat Perpatih dan Adat Temenggung.
 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi  perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20. 
Sumber    rujukan/
Fokus soalan
 1. Soalan/Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Selangor 2012.
RefleksiPelajar membuat catatan semasa sesi perbincangan soalan berkenaan.

Mata  pelajaranSejarah 
Tarikh1/10/12  (Isnin)
Kelas4S1
TajukBab 10:Dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara.
 • Ekonomi tradisional: Ciri-ciri
 • Ekonomi dagangan: Industri perlombongan dan Penggunaan tenaga buruh luar.
Objektif
 1. Menjelaskan dasar British terhadap  dan industri perlombongan dan pengambilan tenaga buruh luar.
 2. Menjelaskan cara kemasukan imigran Cina dan India.
Kaedah/Aktiviti
 1.  Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis. 
 2. Mengklasifikasi.
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Sentiasa meningkatkan kualiti hasil kerja
Konsep/Istilah  
 1. Sistem kangcu
 2. Sistem kontrak
 3. Sistem Kangani
 4. Tiket kredit
 5. Kongsi gelap
 6. Sin Kheh
 7. Imigran 
 8. Comprador
Sumber rujukan
 1. Buku Teks Sejarah Ting.4 m/s 247-252.
RefleksiPelajar dapat membandingkan ciri-ciri ekonomi tradisional dengan ekonomi dagangan dan mengaitkannya dengan dasar British.


Mata    pelajaranSejarah
Tarikh1/10/12  (Isnin)
Kelas6RK1
CatatanMengawasi kelas peperiksaan: Pengajian Am

Mata      pelajaranSejarah 2
Tarikh2/10/12 (Selasa)
Kelas6AK1
CatatanMengawasi kelas peperiksaan: Sejarah

Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh3/10/12  (Rabu)
Kelas6AK1
TajukPerbincangan  Soalan/Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Selangor 2012.
ObjektifMenganalisis fakta penting bagi setiap topik.
Kaedah/Aktiviti
 1. Perbincangan berpandukan  soalan percubaan STPM Selangor 2012.
 2. Menganalisis taburan kekerapan soalan STPM sebenar
 3. Perbincangan contoh jawapan
 4. Mencatat nota
Kbkkmenganalisis
Nilai/Unsur      patriotismeKerajinan
Konsep/Istilah
 1. sistem dan peranan raja dalam sistem pentadbiran di Tanah Melayu.
 2. Adat Perpatih dan Adat Temenggung. 
 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi  perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20.
Sumber    rujukan/
Fokus soalan
 1. Soalan/Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Selangor 2012.
RefleksiPelajar membuat catatan semasa sesi perbincangan soalan berkenaan.


Mata    pelajaranSejarah2
Tarikh3/10/12  (Rabu)
Kelas6RK1
CatatanMengawasi kelas peperiksaan:Bahasa Melayu


Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh4/10/12  (Khamis)
Kelas6AK4/5
TajukPerbincangan  Soalan/Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Selangor 2012.
ObjektifMenganalisis fakta penting bagi setiap topik.
Kaedah/Aktiviti
 1. Perbincangan berpandukan  soalan percubaan STPM Selangor 2012.
 2. Menganalisis taburan kekerapan soalan STPM sebenar
 3. Perbincangan contoh jawapan
 4. Mencatat nota
Kbkkmenganalisis
Nilai/Unsur      patriotismeKerajinan
Konsep/Istilah
 1.  
 2. Adat di Thailand dan Myanmar.
 3. Perjanjian Bowring dan Perjanjian Kanagawa.
 4. Revolusi Siam dan China.
Sumber    rujukan/
Fokus soalan
 1. Soalan/Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Selangor 2012.
RefleksiPelajar membuat catatan semasa sesi perbincangan soalan berkenaan.

Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh13/9/12 (Khamis)
Kelas6AK4/5
CatatanMengawasi kelas peperiksaan:MUET/Listening


Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh5/10/12  (Jumaat)
Kelas6AK1
TajukPerbincangan  Soalan/Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Selangor 2012.
ObjektifMenganalisis fakta penting bagi setiap topik.
Kaedah/Aktiviti
 1. Perbincangan berpandukan  soalan percubaan STPM Selangor 2012.
 2. Menganalisis taburan kekerapan soalan STPM sebenar
 3. Perbincangan contoh jawapan
 4. Mencatat nota
Kbkkmenganalisis
Nilai/Unsur      patriotismeKerajinan
Konsep/Istilah
 1. Adat di Thailand dan Myanmar.
 2. Perjanjian Bowring dan Perjanjian Kanagawa.
 3. Revolusi Siam dan China.
Sumber    rujukan/
Fokus soalan
 1. Soalan/Skema Jawapan peperiksaan Percubaan STPM Selangor 2012.
RefleksiPelajar membuat catatan semasa sesi perbincangan soalan berkenaan.


Mata  pelajaranSejarah
Tarikh5/10/12  (Jumaat)
Kelas4S1
CatatanMengawasi kelas peperiksaan:Kimia.