Pages

Friday, June 28, 2013

Minggu 26(24-28/6/13)


Tarikh24-28/6/13
CatatanTemasya Sukan Tahunan SMK Serian kali ke-48

Friday, June 21, 2013

Minggu 25(17-21/6/13)

Mata  pelajaranSejarah 
Tarikh17/6/13(Isnin)
Kelas6RK5
Tajuk
Mula Tema 2:Pemerintahan dan Pentadbiran
  • Institusi pemerintahan
  • :Sistem Beraja di China  abad ke 16-20M
  Objektif
  1. Menjelaskan definisi dan ciri-ciri sistem beraja secara umum.
  2. menghuraikan kedudukan dan peranan raja/maharaja dalam pemerintahan di China
  Kaedah/Aktiviti
  1. Kuliah dan sumbang saran
  Kbkk
  1. Menganalisis
  Nilai/Unsur    patriotisme
  1. Taat setia kepada raja dan negara.
  Konsep/Istilah
  1. Sistem Beraja 
  Sumber rujukan
  1. Dinasti Qing/Ching
  2. Maharani Dowager Tsu Hsi
  3. Sistem Beraja di China
  4. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
  5. Teks Sejarah Pra-U,Longman.
  6. Nota lengkap sejarah STPM,Fajar Bakti. 
  7. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar. 
  RefleksiPelajar dapat menghuraikan kedudukan dan peranan raja/maharaja dalam pemerintahan di China


  Mata     pelajaranSejarah 
  Tarikh17/6/13(Isnin)
  Kelas6AK1/2
  TajukTema 2: Transformasi Masyarakat
  • Peluasan kuasa asing pada abad ke-19-20
  Objektif
  1. Membincangkan faktor dan cara peluasan kuasa asing di Negeri-negeri Melayu, Sabah, dan Sarawak.
  Kaedah/Aktiviti
  1. kuliah
  2. sumbang  saran
  Kbkk
  1. menganalisis
  Nilai/Unsur    patriotismekerjasama
  Konsep/Istilah
  1. mekantilisme
  Sumber    rujukan
  1. Malaysia Umum: Wikipedia
  2. Sejarah Malaysia
  3. Sejarah Malaysia,Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Pustaka Sarjana. 
  4. Ace Ahead,Teks STPM Sejarah Malaysia,Oxford Fajar. 
  RefleksiPelajar dapat menghuraikan faktor dan cara peluasan kuasa asing di negeri-negeri Melayu, Sabah, dan Sarawak.

  Mata      pelajaranSejarah
  Tarikh18/6/13 (Selasa)
  Kelas4S3
  TajukBab 7: Islam di  Asia Tenggara
  • Pengaruh Islam di Asia Tenggara
  Objektif
  1. Menyatakan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara
  2. Menyenaraikan kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara
  3. Menghuraikan pengaruh Islam dalam bidang pentadbiran dan pemerintahan,ekonomi dan sosial dalam kerajaan Asia Tenggara
  Kaedah/Aktiviti
  1. Pembentangan oleh kumpulan Aisyah.
  2. sesi soal-jawab
  3. rumusan pembentangan.
  Kbkk
  1. menyatakan pendapat.
  Nilai/Unsur      patriotisme
  1. Tabah menghadapi cabaran untuk mencapai kejayaan
  Konsep/Istilah
  1. Mufti
  2. Wali
  3. Pesantren
  4. Pondok
  5. Jihad
  6. Zakat
  7. Ulamak
  Sumber     rujukan
  1. Buku Teks Tingkatan   Empat m/s 185-192.
  RefleksiPelajar  dapat menjelaskan pengaruh Islam dalam pelbagai aspek pada zaman perkembangan Islam di Asia Tenggara.Sesi soal jawab berjalan lancar.

  Mata  pelajaranSejarah 
  Tarikh18/6/13 (Selasa)
  Kelas6RK5
  Tajuk    
  Tema 2:Pemerintahan dan Pentadbiran
  • Institusi pemerintahan
  • :Sistem Beraja di Rusia  abad ke 16-20M
  Objektif
  1. menghuraikan kedudukan dan peranan raja/maharaja dalam pemerintahan di Rusia
  Kaedah/Aktiviti
  1. Kuliah dan sumbang saran
  Kbkk
  1. Menganalisis
  Nilai/Unsur    patriotisme
  1. Taat setia kepada raja dan negara.
  Konsep/Istilah
  1. Sistem Beraja 
  Sumber rujukan
  1.  Sistem Beraja di Rusia
  2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
  3. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar. 
  RefleksiPelajar dapat menyatakan kedudukan dan peranan raja/maharaja dalam pemerintahan di Rusia dan membandingkannya dengan sistem beraja di China.

  Mata     pelajaranSejarah 
  Tarikh18/6/13 (Selasa)
  Kelas6AK1/2
  TajukTema 2: Transformasi Masyarakat
  • Penentangan terhadap kuasa asing pada abad ke-19-20
  Objektif
  1. Menilai sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa asing di Negeri-negeri Melayu.
  Kaedah/Aktiviti
  1. kuliah
  2. sumbang  saran
  Kbkk
  1. menganalisis
  Nilai/Unsur    patriotismekerjasama
  Konsep/Istilah
  1. xenophobia
  Sumber    rujukan
  1. Malaysia Umum: Wikipedia
  2. Sejarah Malaysia
  3. Sejarah Malaysia,Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Pustaka Sarjana. 
  4. Ace Ahead,Teks STPM Sejarah Malaysia,Oxford Fajar. 
  RefleksiPelajar dapat menghuraikan faktor dan cara peluasan kuasa asing di negeri-negeri Melayu.

  Mata  pelajaranSejarah 
  Tarikh19/6/13(Rabu)
  Kelas6RK5
  Tajuk
  Tema 2:Pemerintahan dan Pentadbiran
  • Institusi pemerintahan
  • : Sistem Pembesar di China abad ke-16-20
  Objektif
  1. Menjelaskan maksud/konsep sistem pembesar.
  2. menghuraikan dan membandingkan peranan pembesar dalam pemerintahan.
  Kaedah/Aktiviti
  1. Kuliah dan sumbang saran
  Kbkk
  1. Menganalisis
  Nilai/Unsur    patriotisme
  1. Taat setia kepada raja dan negara.
  Konsep/Istilah
  1. Sistem Pembesar
  2. gentry
  3. Censorate
  Sumber rujukan
  1.  Sistem Pembesar di China
  2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
  3. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar. 
  RefleksiPelajar dapat menyatakan kedudukan dan peranan pembesar dalam pemerintahan di China.

  Mata     pelajaranSejarah 
  Tarikh19/6/13(Rabu)
  Kelas6AK1/2
  TajukTema 2: Transformasi Masyarakat
  • Peluasan kuasa asing pada abad ke-19-20
  Objektif
  1. Menilai sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa asing di  Sabah, dan Sarawak.
  Kaedah/Aktiviti
  1. kuliah
  2. sumbang  saran
  Kbkk
  1. menganalisis
  Nilai/Unsur    patriotismekerjasama
  Konsep/Istilah
  1. adat masyarakat Iban
  Sumber    rujukan
  1. Malaysia Umum: Wikipedia
  2. Sejarah Malaysia
  3. Sejarah Malaysia,Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Pustaka Sarjana. 
  4. Ace Ahead,Teks STPM Sejarah Malaysia,Oxford Fajar. 
  RefleksiPelajar dapat menghuraikan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa asing di  Sabah, dan Sarawak.

  Mata  pelajaranSejarah 
  Tarikh20/6/13  (Khamis)
  Kelas4S3
  TajukBab 8: Pembaharuan dan pengaruh  Islam di Malaysia sebelum    kedatangan Barat
  • Pemerintahan dan pentadbiran
  Objektif
  1. Menghuraikan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran.
  Kaedah/Aktiviti
  1. Kuliah dan sumbang saran
  Kbkk
  1. Menganalisis
  2. menyatakan pendapat.
  Nilai/Unsur    patriotisme
  1. Menghormati pemimpin negara
  Konsep/Istilah
  1. Tok Guru
  2. Mudir
  3. Daulah
  4. Tulah
  5.  Amirul -Mukminin
  6. Sultan
  7. Kadi  
  Sumber rujukan
  1. Buku Teks Sejarah Ting.4 m/s 195-200.
  RefleksiPelajar dapat menghuraikan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan , pentadbiran dan perundangan.Mereka juga dapat membuat perbandingan ciri-ciri Adat Temenggung dan Adat Perpatih.

  Mata     pelajaranSejarah 
  Tarikh20/6/13  (Khamis)
  Kelas6AK1/2
  TajukTema 2: Transformasi Masyarakat
  • Pengubahsuaian dalam pentadbiran, ekonomi, dan pendidikan pada abad ke-19-20
  Objektif
  1. Menerangkan perubahan pentadbiran di Negeri-negeri Melayu, Sabah, dan Sarawak.
  Kaedah/Aktiviti
  1. kuliah
  2. sumbang  saran
  Kbkk
  1. menganalisis
  Nilai/Unsur    patriotismekerjasama
  Konsep/Istilah
  1. Negeri Selat
  2. Negeri Melayu Bersekutu
  3. Negeri Melayu Tidak  Bersekutu
  Sumber    rujukan
  1. Malaysia Umum: Wikipedia
  2. Sejarah Malaysia
  3. Sejarah Malaysia,Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Pustaka Sarjana. 
  4. Ace Ahead,Teks STPM Sejarah Malaysia,Oxford Fajar. 
  RefleksiPelajar dapat menerangkan perubahan pentadbiran di Negeri-negeri Melayu, Sabah, dan Sarawak.


  Mata  pelajaranSejarah 
  Tarikh20/6/13  (Khamis)
  Kelas6RK5
  Tajuk
  Tema 2:Pemerintahan dan Pentadbiran
  • Institusi pemerintahan
  • : Sistem Pembesar di Rusia abad ke-16-20
  Objektif
  1. Menjelaskan maksud/konsep sistem pembesar.
  2. menghuraikan dan membandingkan peranan pembesar dalam pemerintahan.
  Kaedah/Aktiviti
  1. Kuliah dan sumbang saran
  Kbkk
  1. Menganalisis
  Nilai/Unsur    patriotisme
  1. Taat setia kepada raja dan negara.
  Konsep/Istilah
  1. Duma
  2. Zemskii Sabor
  3. Prikazi
  4. Zemstvo
  5. Komun
  Sumber rujukan
  1.  Sistem Pembesar di Rusia
  2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
  3. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar. 
  RefleksiPelajar dapat menyatakan kedudukan dan peranan pembesar dalam pemerintahan di Rusia dan membandingkannya dengan Sistem Pembesar di China.

  Mata     pelajaranSejarah 
  Tarikh21/6/13  (Jumaat)
  Kelas6AK1/2
  TajukTema 2: Transformasi Masyarakat
  • Pengubahsuaian dalam pentadbiran, ekonomi, dan pendidikan  pada abad ke-19-20
  Objektif
  1. Menghuraikan perubahan perkembangan ekonomi di Negeri-negeri Melayu, Sabah, dan Sarawak
  Kaedah/Aktiviti
  1. kuliah
  2. sumbang  saran
  Kbkk
  1. menganalisis
  Nilai/Unsur    patriotismekerjasama
  Konsep/Istilah
  1. mekantilisme
  Sumber    rujukan
  1. Malaysia Umum: Wikipedia
  2. Sejarah Malaysia
  3. Sejarah Malaysia,Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Pustaka Sarjana. 
  4. Ace Ahead,Teks STPM Sejarah Malaysia,Oxford Fajar. 
  RefleksiPelajar dapat menghuraikan perubahan perkembangan ekonomi di Negeri-negeri Melayu, Sabah, dan Sarawak.

  Mata  pelajaranSejarah 
  Tarikh21/6/13  (Jumaat)
  Kelas6RK5
  Tajuk
  Tema 2:Pemerintahan dan Pentadbiran
  •  Negara bangsa
  • :Raja mutlak dan raja berperlembagaan di England abad ke-16-18. 
  Objektif
  1. Menjelaskan konsep Raja mutlak dan raja berperlembagaan 
  2. membincangkan dan membandingkan sistem pemerintahan beraja mutlak dengan raja berperlembagaan  di England. 
  Kaedah/Aktiviti
  1. Kuliah dan sumbang saran
  Kbkk
  1. Menganalisis
  Nilai/Unsur    patriotisme
  1. Taat setia kepada raja dan negara.
  Konsep/Istilah
  1. House of Lords
  2. House of Commons
  Sumber rujukan
  1. Raja mutlak dan raja berperlembagaan di England.  
  2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
  3. Dinasti Tudor dan Dinasti Stuart
  4. House of Lords
  5. House of Commons
  6. English Revolution
  7. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar. 
  RefleksiPelajar dapat menyatakan dan membandingkan sistem pemerintahan beraja mutlak dengan raja berperlembagaan  di England.

  Monday, June 10, 2013

  Minggu 24 (10-14/6/13)

  Mata     pelajaranSejarah 
  Tarikh10/6/13 (Isnin)
  Kelas6AK1/2
  Tajuk
  1. Pengenalan  format sejarah STPM Penggal 3
  2. BAHAGIAN A: SEJARAH MALAYSIA
  • Tema 1: Masyarakat 
   • :Institusi  pemerintahan pada abad ke-19
                   : Raja.
   Objektif
   1. Menjelaskan konsep dan peranan raja.
   Kaedah/Aktiviti
   1. kuliah
   2. sumbang  saran
   Kbkk
   1. menganalisis
   Nilai/Unsur    patriotismekerjasama
   Konsep/Istilah
   1. golongan pemerintah dan  yang diperintah
   2. sistem warisan
   3. sistem penggiliran.
   Sumber    rujukan
   1. Malaysia Umum: Wikipedia
   2. Sejarah Malaysia
   3. Sejarah Malaysia,Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Pustaka Sarjana. 
   4. Ace Ahead,Teks STPM Sejarah Malaysia,Oxford Fajar.
   RefleksiPelajar dapat menyatakan konsep dan peranan raja dalam institusi  pemerintahan pada abad ke-19.

   Mata  pelajaranSejarah 
   Tarikh10/6/13 (Isnin)
   Kelas6RK5
   Tajuk
   1. Masyarakat agraria di China (abad ke-16-17M)
   Objektif
   1. Menghuraikan definisi dan ciri-ciri masyarakat agraria  di China.
   Kaedah/Aktiviti
   1. Kuliah dan sumbang saran
   2. Latihan mengarang esei berpandukan soalan berikut:
   • Huraikan faktor-faktor yang menyumbang terhadap kemajuan pertanian masyarakat agraria di China abad ke 16-17M. 
   Kbkk
   1. Menganalisis
   Nilai/Unsur    patriotisme
   1. Semangat cinta negara
   Konsep/Istilah
   1. Masyarakat agraria
   Sumber rujukan
   1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
   2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar. 
   3. agrarian society in china
   RefleksiPelajar dapat menyatakan definisi dan ciri-ciri masyarakat agraria di Negara China.

   Mata  pelajaranSejarah 
   Tarikh11/6/13(Selasa)
   Kelas6RK5
   Tajuk
   1. Masyarakat maritim di Portugal (abad ke-16-17M)
   Objektif
   1. Menjelaskan definisi dan ciri-ciri masyarakat maritim secara umum.
   2. Menjelaskan definisi dan ciri-ciri masyarakat maritim di negara Portugal.
   Kaedah/Aktiviti
   1. Kuliah dan sumbang saran
   2. Latihan mengarang esei berpandukan soalan berikut:  
   • Huraikan ciri-ciri masyarakat maritim
   • Bincangkan ciri-ciri masyarakat maritim di Portugal abad 16-17.
   • Jelaskan faktor-faktor yang membantu kemunculan Portugal sebagai sebuah   kuasa maritim di Eropah pada abd ke-16 – 17.
   Kbkk
   1. Menganalisis
   Nilai/Unsur    patriotisme
   1. Semangat cinta negara
   Konsep/Istilah
   1. Mekantilisme
   Sumber rujukan
   1. Portuguese Navy
   2. History of Portugal
   3. Masyarakat maritim di Portugal
   4. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
   5. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.  
   RefleksiPelajar dapat menyatakan  definisi dan ciri-ciri masyarakat maritim di negara Portugal dalam aspek perdagangan, pelayaran,dan sebagainya.

   Mata     pelajaranSejarah 
   Tarikh11/6/13 (Selasa)
   Kelas6AK1/2
   TajukTema 1: Masyarakat 
   • Institusi  pemerintahan pada abad ke-19
                   : Pembesar.
   Objektif
   1. Menghuraikan konsep, hierarki, dan peranan pembesar.
   Kaedah/Aktiviti
   1. kuliah
   2. sumbang  saran
   Kbkk
   1. menganalisis
   Nilai/Unsur    patriotismekerjasama
   Konsep/Istilahsistem pembesar 4 lipatan.
   Sumber    rujukan
   1. Malaysia Umum: Wikipedia
   2. Sejarah Malaysia
   3. Sejarah Malaysia,Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Pustaka Sarjana.
   Refleksi
   Pelajar dapat menyatakan konsep, hierarki, dan peranan pembesar dalam institusi  pemerintahan pada abad ke-19.

   Mata      pelajaranSejarah
   Tarikh11/6/13 (Selasa)
   Kelas4S3
   TajukBab 7: Islam di  Asia Tenggara
   • Kedatangan Islam ke Asia Tenggara.
   Objektif
   1. Menghuraikan teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara 
   2. Melakarkan arah kedatangan Islam ke Asia Tenggara
   Kaedah/Aktiviti
   1. Kuliah
   2. sumbang saran
   3. Membahaskan teori kedatangan Islam di Asia Tenggara
   4. Mengklasifikasi bukti-bukti kedatangan Islam di Asia Tenggara
   Kbkk
   1. menyatakan pendapat.
   Nilai/Unsur      patriotisme
   1. Taat kepada tuhan
   2. Kepercayaan kepada tuhan
   3. Kesediaan menerima perubahan
   4. Bijaksana dan berhemah dalam tindakan
   Konsep/Istilah
   1. Asimilasi
   2. Mubaligh
   3. Inskripsi
   4. Sufi
   Sumber     rujukan
   1. Buku Teks Tingkatan  Empat m/s 173-178.
   RefleksiPelajar  dapat membahaskan teori-teori kedatangan Islam di Asia Tenggara beserta bukti-bukti yang tersendiri.

   Mata     pelajaranSejarah 
   Tarikh12/6/13(Rabu)
   Kelas6AK1/2
   TajukTema 1: Masyarakat 
   • Hukum adat dan undang-undang pada abad ke-19
   Objektif
   1. Menerangkan bentuk dan pelaksanaan Adat Perpatih dan Adat Temenggung.
   2. Menghuraikan prinsip-prinsip umum Undang-Undang 99 Perak dan Undang-Undang Tubuh Johor.
   Kaedah/Aktiviti
   1. kuliah
   2. sumbang  saran
   Kbkk
   1. menganalisis
   Nilai/Unsur    patriotismekerjasama
   Konsep/Istilah
   1. Adat
   2. Undang-Undang
   Sumber    rujukan
   1. Malaysia Umum: Wikipedia
   2. Sejarah Malaysia
   3. Sejarah Malaysia,Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Pustaka Sarjana.
   Refleksi
   Pelajar dapat menyatakan prinsip-prinsip umum dan
   pelaksanaan Hukum adat dan undang-undang di negeri-negeri Melayu pada abad ke-19.

   Mata  pelajaranSejarah 
   Tarikh12/6/13(Rabu)
   Kelas6RK5
   Tajuk
   1. Masyarakat maritim di Jepun (abad ke-16-17M)
   Objektif
   1. Menjelaskan definisi dan ciri-ciri masyarakat maritim di negara Jepun.
   Kaedah/Aktiviti
   1. Kuliah dan sumbang saran
   2. Latihan mengarang esei berpandukan soalan berikut:  
   • Kemunculan jepun sebagai kuasa maritim telah meninggalkan pelbagai kesan dari sudut politik,ekonomi dan sosial.jelaskan. 
   Kbkk
   1. Menganalisis
   Nilai/Unsur    patriotisme
   1. Semangat cinta negara
   Konsep/Istilah
   1. Kapal mohor merah
   2. Wako
   Sumber rujukan
   1. Kapal bersenjata pedagang Jepun.
   2. Naval history of Japan
   3. Masyarakat maritim di Jepun
   4. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
   5. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar. 
   RefleksiPelajar dapat menyatakan  definisi dan ciri-ciri masyarakat maritim di negara Jepun dalam aspek ketenteraan,perdagangan, pelayaran, dan sebagainya .

   Mata      pelajaranSejarah
   Tarikh13/6/13 (Khamis)
   Kelas4S3
   TajukBab 7: Islam di  Asia Tenggara
   •  Penyebaran Islam di Asia Tenggara
   Objektif
   1. Menghuraikan cara penyebaran dan penerimaan  Islam di Asia Tenggara    
   2. Merasionalkan keistimewaan Islam yang menarik minat masyarakat Asia Tenggara untuk memeluk Islam.
   Kaedah/Aktiviti
   1. Kuliah
   2. sumbang saran
   Kbkk
   1. menyatakan pendapat.
   Nilai/Unsur      patriotisme
   1. Kesediaan menerima perubahan
   2. Bijaksana dan berhemah dalam tindakan
   Konsep/Istilah
   1. Mubaligh
   2. Sufi
   3. Ulamak
   Sumber     rujukan
   1. Buku Teks Tingkatan  Empat m/s 179-185
   RefleksiPelajar  dapat menjelaskan keistimewaan Islam yang menarik minat masyarakat Asia Tenggara untuk memeluk Islam dengan memberikan contoh-contoh yang rasional.


   Mata     pelajaranSejarah 
   Tarikh13/6/13(Khamis)
   Kelas6AK1/2
   TajukTema 1: Masyarakat 
   • Sistem sosial pada abad ke-19
   Objektif
   1. Menerangkan  konsep dan susun lapis masyarakat
   Kaedah/Aktiviti
   1. kuliah
   2. sumbang  saran
   Kbkk
   1. menganalisis
   Nilai/Unsur    patriotismekerjasama
   Konsep/Istilah
   1. Golongan merdeheka
   2. Hamba Dengan
   Sumber    rujukan
   1. Malaysia Umum: Wikipedia
   2. Sejarah Malaysia
   3. Sejarah Malaysia,Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Pustaka Sarjana.
   Refleksi
   Pelajar  dapat menerangkan  konsep dan susun lapis masyarakat dalam Sistem sosial di negeri-negeri Melayu pada abad ke-19.

   Mata  pelajaranSejarah 
   Tarikh13/6/13(Khamis)
   Kelas6RK5
   Tajuk
   1. Masyarakat Industri di England (abad ke-18-19M)
   Objektif
   1. Menjelaskan definisi dan ciri-ciri masyarakat Industri secara umum.
   2. Menjelaskan definisi dan ciri-ciri masyarakat  Industri di England
   Kaedah/Aktiviti
   1. Kuliah dan sumbang saran
   2. Latihan mengarang esei berpandukan soalan berikut:  
   • Terangkan maksud masyarakat industri dan ciri-ciri masyarakat  Industri.
   • Bincangkan faktor-faktor perkembangan masyarakat  Industri di England pada abad ke-18-19M.
   Kbkk
   1. Menganalisis
   ilai/Unsur    patriotisme
   1. Semangat cinta negara
   Konsep/Istilah
   1. Rusuhan Luddite
   2. Akta Kombinasi.
   Sumber rujukan
   1. Revolusi Perindustrian-Pengertian dan latar belakang
   2. INDUSTRIAL REVOLUTION
   3. Revolusi Perindustrian-Wikipedia Bahasa Melayu
   4. History of technology
   5. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi. 
   6. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.  
   RefleksiPelajar dapat menyatakan  definisi dan ciri-ciri masyarakat Industri secara umum serta definisi dan ciri-ciri masyarakat  Industri di England.

   Mata     pelajaranSejarah 
   Tarikh14/6/13(Jumaat)
   Kelas6AK1/2
   TajukTema 1: Masyarakat 
   • Sistem ekonomi pada abad ke-19
   Objektif
   1. Menerangkan ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi komersial.
   Kaedah/Aktiviti
   1. kuliah
   2. sumbang  saran
   Kbkk
   1. menganalisis
   Nilai/Unsur    patriotismekerjasama
   Konsep/Istilah
   1. ekonomi tradisional
   2. ekonomi komersial
   3. Kiwi
   Sumber    rujukan
   1. Malaysia Umum: Wikipedia
   2. Sejarah Malaysia
   3. Sejarah Malaysia,Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Pustaka Sarjana.
   RefleksiPelajar dapat menyatakan ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi komersial di negeri-negeri Melayu pada abad ke-19.

   Mata  pelajaranSejarah 
   Tarikh14/6/13(Jumaat)
   Kelas6RK5
   Tajuk
   1. Masyarakat Industri di Jerman (abad ke-18-19M)
   Objektif
   1. Menjelaskan definisi dan ciri-ciri masyarakat  Industri di Jerman
   Kaedah/Aktiviti
   1. Kuliah dan sumbang saran
   2. Latihan mengarang esei berpandukan soalan berikut:  
   • Perkembangan revolusi  industri di Jerman meninggalkan pelbagai kesandari sudut politik,ekonomi dan sosial.Bincangkan.
   Kbkk
   1. Menganalisis
   ilai/Unsur    patriotisme
   1. Semangat cinta negara
   Konsep/Istilah
   1. junker
   2. sosialisme
   Sumber rujukan
   1. Revolusi Perindustrian-Pengertian dan latar belakang
   2. INDUSTRIAL REVOLUTION
   3. Revolusi Perindustrian-Wikipedia Bahasa Melayu
   4. History of technology
   5. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi. 
   6. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.  
   RefleksiPelajar dapat menyatakan  definisi dan ciri-ciri masyarakat  Industri di Jerman.