Pages

Thursday, August 29, 2013

Minggu 35 (26-30/8/13)

Mata   pelajaranSejarah 
Tarikh26/8/13  (Isnin)
Kelas6AK1/2
TajukBAHAGIAN B: SEJARAH ASIA TENGGARA
Tema 4: Pengisian Kemerdekaan
 • Pembangunan ekonomi
Objektif
 1. Menjelaskan dasar-dasar ekonomi negara di Filipina dan Thailand (Abad ke-20).
Kaedah/Aktiviti
 1. kuliah
 2. sumbang  saran
Kbkk
 1. menganalisis
Nilai/Unsur    patriotismekerjasama
Konsep/Istilah
 1. Rancangan Pembangunan Ekonomi
 2. Akta Insentif Eksport
Sumber    rujukan
 1. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Fajar Bakti.
 2. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Pustaka Sarjana.
 3. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Ace Ahead.
 4. Teks Pra U Sejarah STPM,Longman.
 5. Sejarah Asia Tenggara,Penggal 3,Pelangi
RefleksiPelajar dapat menjelaskan dasar-dasar ekonomi negara di Filipina dan Thailand (Abad ke-20).

Mata  pelajaranSejarah 
Tarikh26/8/13  (Isnin)
Kelas6RK5
Tajuk
 1. Ulangkaji
 • Perbincangan  Soalan/Jawapan esei .
Objektif
 1. Menghuraikan fakta penting bagi setiap soalan yang diberi.
Kaedah/Aktiviti
 1. Latihan mengarang esei berpandukan soalan berikut:
 • Jelaskan sistem ekonomi kapitalisme yang diamalkan oleh Amerika Syarikat pada abad ke-18.
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. berdaya usaha
Konsep/Istilah
 1. Monopoli tarif.
 2. kapitalisme.
Sumber rujukan
 1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.  
 3. Q&A Sejarah Dunia,Pelangi.
RefleksiKebanyakan pelajar dapat menghuraikan fakta penting bagi setiap soalan yang diberi dengan merujuk buku contoh jawapan.


Mata  pelajaranSejarah 
Tarikh27/8/13  (Selasa)
Kelas4S3
TajukBab 10:Dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara.
 • Kesan-kesan dasar ekonomi British terhadap negara.
Objektif
 1. Merasionalkan kewujudan masyarakat berbilang kaum tidak menghalang usaha-usaha ke arah perpaduan kaum.
 2. Menyenaraikan kesan dasar ekonomi British terhadap negara.
Kaedah/Aktiviti
 1.  Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis. 
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Pendidikan teras perpaduan
 2. Bersatu berharmoni
Konsep/Istilah  
 1. Vernakular.
Sumber rujukan
 1. Buku Teks Sejarah Ting.4 m/s 263-270.
RefleksiPelajar dapat menghubungkaitkan setiap fakta berkenaan berpandukan buku teks.Tamat silibus tingkatan 4.

Mata   pelajaranSejarah 
Tarikh27/8/13  (Selasa)
Kelas6AK1/2
TajukBAHAGIAN B: SEJARAH ASIA TENGGARA
Tema 4: Pengisian Kemerdekaan
 • Pembinaan negara bangsa
 • :Bentuk pemerintahan
Objektif
 1. Menerangkan sistem pemerintahan yang menuju ke arah pembinaan negara bangsa Filipina dan Thailand (Abad ke-20).
Kaedah/Aktiviti
 1. kuliah
 2. sumbang  saran
Kbkk
 1. menganalisis
Nilai/Unsur    patriotismekerjasama
Konsep/Istilah
 1. demokrasi 
 2. ketenteraan
Sumber    rujukan
 1. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Fajar Bakti.
 2. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Pustaka Sarjana.
 3. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Ace Ahead.
 4. Teks Pra U Sejarah STPM,Longman.
 5. Sejarah Asia Tenggara,Penggal 3,Pelangi
RefleksiPelajar dapat menerangkan sistem pemerintahan yang menuju ke arah pembinaan negara bangsa Filipina dan Thailand (Abad ke-20).

Mata  pelajaranSejarah 
Tarikh27/8/13  (Selasa)
Kelas6RK5
Tajuk
 1. Ulangkaji
 • Perbincangan  Soalan/Jawapan esei .
Objektif
 1. Menghuraikan fakta penting bagi setiap soalan yang diberi.
Kaedah/Aktiviti
 1. Latihan mengarang esei berpandukan soalan berikut:
 • Bincangkan ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme yang berkembang di England pada abad ke-19.
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. berdaya usaha
Konsep/Istilah
 1. kapitalisme
Sumber rujukan
 1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar. 
 3. Q&A Sejarah Dunia,Pelangi.
RefleksiPelajar dapat menghuraikan fakta penting bagi setiap soalan yang diberi.Bagaimanapun,cara membuat pengenalan dan penutup masih banyak yang perlu diperbaiki.

Mata   pelajaranSejarah 
Tarikh28/8/13  (Rabu)
Kelas6AK1/2
TajukBAHAGIAN B: SEJARAH ASIA TENGGARA
Tema 4: Pengisian Kemerdekaan
 • Pembinaan negara bangsa
 • :Sumbangan tokoh
Objektif
 1. Menilai sumbangan tokoh:
 • (i) Macapagal 
 • (ii) Phibun Songkram
  Kaedah/Aktiviti
  1. kuliah
  2. sumbang  saran
  Kbkk
  1. menganalisis
  Nilai/Unsur    patriotismekerjasama
  Konsep/Istilah
  1. proklamasi diraja.
  Sumber    rujukan
  1. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Fajar Bakti.
  2. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Pustaka Sarjana.
  3. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Ace Ahead.
  4. Teks Pra U Sejarah STPM,Longman.
  5. Sejarah Asia Tenggara,Penggal 3,Pelangi
  RefleksiPelajar dapat sumbangan tokoh berkenaan dalam proses pembinaan negara bangsa masing-masing.

  Mata  pelajaranSejarah 
  Tarikh28/8/13  (Rabu)
  Kelas6RK5
  Tajuk
  1. Ulangkaji
  • Perbincangan  Soalan/Jawapan esei .
  Objektif
  1. Menghuraikan fakta penting bagi setiap soalan yang diberi.
  Kaedah/Aktiviti
  1. Latihan mengarang esei berpandukan soalan berikut:
  • Jelaskan perkembangan pertanian di Belanda pada abad ke-17-18.
  Kbkk
  1. Menganalisis
  Nilai/Unsur    patriotisme
  1. kerjasama
  Konsep/Istilah
  1. Menebusguna tanah
  2. Sistem tanaman bergilir
  3. Sistem tanaman bergilir  deretan
  4. Sistem batas
  Sumber rujukan
  1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
  2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar. 
  3. Q&A Sejarah Dunia,Pelangi.
  RefleksiPelajar dapat menghuraikan fakta penting bagi setiap soalan yang diberi.Bagaimanapun,cara membuat pengenalan dan penutup masih banyak yang perlu diperbaiki.

  Mata   pelajaranSejarah 
  Tarikh29/8/13  (Khamis)
  Kelas6AK1/2
  TajukBAHAGIAN B: SEJARAH ASIA TENGGARA
  Tema 4: Pengisian Kemerdekaan 
  • Perhubungan luar
  • :Penglibatan dalam organisasi antarabangsa
   Objektif
   1. Membincangkan penglibatan negara dalam organisasi antarabangsadi Filipina  (Abad ke-20).
   Kaedah/Aktiviti
   1. kuliah
   2. sumbang  saran
   Kbkk
   1. menganalisis
   Nilai/Unsur    patriotismekerjasama
   Konsep/Istilah
   1. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (United Nations)
   2. South East Asia Treaty Organisation (SEATO)
   3. Association of South East Asian Nations (ASEAN)
    Sumber    rujukan
    1. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Fajar Bakti.
    2. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Pustaka Sarjana.
    3. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Ace Ahead.
    4. Teks Pra U Sejarah STPM,Longman.
    5. Sejarah Asia Tenggara,Penggal 3,Pelangi
    RefleksiPelajar dapat menjelaskan  penglibatan negara Filipina dalam organisasi antarabangsa . (Abad ke-20).    Mata  pelajaranSejarah 
    Tarikh29/8/13  (Khamis)
    Kelas4S3
    TajukUlangkaji Bab 1
    • Perbincangan  Soalan/Jawapan esei (Kertas 2 bahagian B) .
    Objektif
    1. Menyatakan fakta penting bagi setiap latihan mengarang esei berpandukan soalan berikut:
    • Jelaskan latar belakang pembentukan Tamadun Mesir Purba (6M)
    • Terangkan sumbangan Tamadun Mesir Purba kepada tamadun dunia (10M).
    •  Berdasarkan pengkajian anda terhadap perkembangan
     Tamadun Mesir Purba,terangkan iktibar yang boleh diambil untuk menjadikan negara dan bangsa Malaysia lebih gemilang pada masa akan datang.(4M)
     Kaedah/Aktiviti
     1.  Kuliah dan sumbang saran
     Kbkk
     1. Menganalisis. 
     Nilai/Unsur    patriotisme
     1. kerjasama
     2. kerajinan
     Konsep/Istilah  
     1. Negara dan bangsa Malaysia yang lebih gemilang.
     Sumber rujukan
     1. Buku Teks Sejarah Ting.4,Bab 1,m/s 17-22.
     2. Set 1,Kertas Model Sejarah SPM, Federal.
     RefleksiMajoriti pelajar dapat menyatakan  fakta penting setiap soalan.

     Mata  pelajaranSejarah 
     Tarikh29/8/13  (Khamis)
     Kelas6RK5
     Tajuk
     1. Ulangkaji
     • Perbincangan  Soalan/Jawapan esei .
     Objektif
     1. Menghuraikan fakta penting bagi setiap soalan yang diberi.
     Kaedah/Aktiviti
     1. Latihan mengarang esei berpandukan soalan berikut:
     • Bincangkan perkembangan pertanian di England pada abad ke-17-18
     Kbkk
     1. Menganalisis
     Nilai/Unsur    patriotisme
     1. kerjasama
     Konsep/Istilah
     1. Akta Pemagaran Tanah.
     Sumber rujukan
     1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
     2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.  
     3. Q&A Sejarah Dunia,Pelangi.
     RefleksiPelajar dapat menghuraikan fakta penting bagi setiap soalan yang diberi.Cara pelajar membuat pengenalan dan penutup sudah ada peningkatan.

     Mata  pelajaranSejarah 
     Tarikh30/8/13  (Jumaat)
     Kelas6RK5
     Tajuk
     1. Ulangkaji
     • Perbincangan  Soalan/Jawapan esei .
     Objektif
     1. Menghuraikan fakta penting bagi setiap soalan yang diberi.
     Kaedah/Aktiviti
     1. Latihan mengarang esei berpandukan soalan berikut:
     • Jelaskan faktor-faktor yang membawa kepada meletusnya Perang Dunia Pertama.
     Kbkk
     1. Menganalisis
     Nilai/Unsur    patriotisme
     1. perpaduan sejagat
     Konsep/Istilah
     1. Perjanjian Versailles.
     Sumber rujukan
     1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
     2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.  
     3. Q&A Sejarah Dunia,Pelangi.
     RefleksiPelajar dapat menghuraikan fakta penting bagi setiap soalan yang diberi.Bagaimanapun,cara membuat pengenalan dan penutup masih banyak yang perlu diperbaiki.

     Mata   pelajaranSejarah 
     Tarikh30/8/13  (Jumaat)
     Kelas6AK1/2
     TajukBAHAGIAN B: SEJARAH ASIA TENGGARA
     Tema 4: Pengisian Kemerdekaan
     • Perhubungan luar
     • :Penglibatan dalam organisasi antarabangsa
     Objektif
     1. Membincangkan penglibatan negara dalam organisasi antarabangsa di Thailand (Abad ke-20).
     Kaedah/Aktiviti
     1. kuliah
     2. sumbang  saran
     Kbkk
     1. menganalisis
     Nilai/Unsur    patriotismekerjasama
     Konsep/Istilah
     1. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (United Nations)
     2. South East Asia Treaty Organisation (SEATO)
     3. Association of South East Asian Nations (ASEAN)
     Sumber    rujukan
     1. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Fajar Bakti.
     2. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Pustaka Sarjana.
     3. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Ace Ahead.
     4. Teks Pra U Sejarah STPM,Longman.
     5. Sejarah Asia Tenggara,Penggal 3,Pelangi
     RefleksiPelajar dapat menerangkan penglibatan Thailand dalam organisasi   antarabangsa(Abad ke-20).Tamat silibus tingkatan   6 Atas/Penggal 3.

     Thursday, August 22, 2013

     Minggu 34(19-23/8/13)


     Mata   pelajaranSejarah 
     Tarikh19/8/13  (Isnin)
     Kelas6AK1/2
     TajukBAHAGIAN B: SEJARAH ASIA TENGGARA
     Tema 3: Nasionalisme dan Pembentukan Negara Bangsa. 
     • Gerakan nasionalisme 
     • : Parti politik dan persatuan
     Objektif
     1. Menerangkan sebab penubuhan ,matlamat persatuan dan parti politik yang mendukung gerakan nasionalisme di Indonesia  (Abad ke-19) iaitu:
     • (i) Sarekat Islam
     • (ii) Partai Nasional Indonesia(PNI)
     Kaedah/Aktiviti
     1. kuliah
     2. sumbang  saran
     Kbkk
     1. menganalisis
     Nilai/Unsur    patriotismekerjasama
     Konsep/Istilah
     1. Sarekat Dagang Islam
     Sumber    rujukan
      1. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Fajar Bakti.
      2. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Pustaka Sarjana.
      3. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Ace Ahead.
      4. Teks Pra U Sejarah STPM,Longman.
      5. Sejarah Asia Tenggara,Penggal 3,Pelangi
       RefleksiPelajar dapat  menerangkan sebab penubuhan ,matlamat persatuan dan parti politik berkenaan yang mendukung gerakan nasionalisme di  Indonesia dan Myanmar pada abad ke-19 .

       Mata  pelajaranSejarah
       Tarikh19/8/13  (Isnin)
       Kelas6RK5
       TajukTema 4:Nasionalisme dan Pembentukan Negara Bangsa
       • Perhubungan luar
       • :Pertubuhan Bangsa- Bangsa Bersatu (United Nations)
       Objektif
       1. Menjelaskan latar belakang, matlamat dan pencapaian/sumbangan PBB.
       2. Menerangkan  kerjasama negara dalam organisasi antarabangsa selepas Perang Dunia Kedua terutama yang melibatkan peranan Soviet Union dan Amerika Syarikat (abad ke-20).
       Kaedah/Aktiviti
       1. Kuliah dan sumbang saran.
       Kbkk
       1. Menganalisis
       Nilai/Unsur    patriotisme
       1. kerjasama
       2. sediaa menerima pendapat yang positif untuk kemajuan bersama.
       3. keberanian
       Konsep/Istilah
       1. Liga Bangsa
       2. Pertubuhan Bangsa- Bangsa Bersatu 
       3. kuasa veto 
       Sumber rujukan
       1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
       2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.
       3. Pertubuhan Bangsa- Bangsa Bersatu
       4. Pertubuhan Bangsa- Bangsa Bersatu-wikipedia
       5. Setiausaha Agung PBB
       RefleksiPelajar dapat menjelaskan latar belakang, matlamat dan pencapaian/sumbangan PBB.
        
       Mata  pelajaranSejarah
       Tarikh20/8/13  (Selasa)
       Kelas6RK5
       TajukTema 4:Perhubungan luar
       • Komanwel (Commonwealth of Nations)
       Objektif
       1. Menjelaskan latar belakang, matlamat dan pencapaian/sumbangan Komanwel.
       2. Menerangkan  kerjasama negara dalam organisasi antarabangsa selepas Perang Dunia Kedua terutama yang melibatkan peranan United Kingdom dan India(abad ke-20).
       Kaedah/Aktiviti
       1. kuliah
       2. sumbang  saran
       Kbkk
       1. Menganalisis
       Nilai/Unsur    patriotisme
       1. kerjasama
       2. sedia menerima pendapat yang positif untuk kemajuan bersama.
       3. keberanian
       Konsep/Istilah  
       1. Komanwel.
       2. Dasar Apartheid
       3. Negara-negara dominion
       4. Hubungan bilateral
       5. Hubungan multilateral
       6. Dyarchy(pemerintahan dua lapis)
       Sumber rujukan
       1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
       2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.
       3. Komanwel-wikipedia
       4. Dasar Apartheid 
       5. CHOGM
       RefleksiPelajar dapat menjelaskan latar belakang, matlamat dan pencapaian/sumbangan Komanwel .
        
       Mata   pelajaranSejarah 
       Tarikh20/8/13  (Selasa)
       Kelas6AK1/2
       TajukBAHAGIAN B: SEJARAH ASIA TENGGARA
       Tema 3: Nasionalisme dan Pembentukan Negara Bangsa. 
       • Gerakan nasionalisme 
       • : Parti politik dan persatuan (sambungan)
       Objektif
       1. Menerangkan sebab penubuhan ,matlamat persatuan dan parti politik yang mendukung gerakan nasionalisme di  Myanmar (Abad ke-19) iaitu:
       • (iii) Young Men Buddhist Association (YMBA)
       • (iv) Poor Man’s Party (Parti Sinyetha)
       Kaedah/Aktiviti
       1. kuliah
       2. sumbang  saran
       Kbkk
       1. menganalisis
       Nilai/Unsur    patriotismekerjasama
       Konsep/Istilah
       1. sistem pemerintahan dua lapis/dyarchy
       Sumber    rujukan
        1. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Fajar Bakti.
        2. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Pustaka Sarjana.
        3. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Ace Ahead.
        4. Teks Pra U Sejarah STPM,Longman.
        5. Sejarah Asia Tenggara,Penggal 3,Pelangi
         RefleksiPelajar dapat  menerangkan sebab penubuhan ,matlamat persatuan dan parti politik berkenaan yang mendukung gerakan nasionalisme di  Indonesia dan Myanmar pada abad ke-19 .

         Mata  pelajaranSejarah 
         Tarikh20/8/13  (Selasa)
         Kelas4S3
         TajukBab 10:Dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara.
         • Ekonomi dagangan: Industri perlombongan 
         Objektif
         1. Menjelaskan dasar British terhadap industri perlombongan.
         2. Menjelaskan faktor-faktor yang membantu perkembangan ekonomi seperti penggunaan tenaga buruh luar,institusi kewangan dan insurans.
         Kaedah/Aktiviti
         1.  Kuliah dan sumbang saran
         Kbkk
         1. Menganalisis. 
         2. Mengklasifikasi.
         Nilai/Unsur    patriotisme
         1. Kreatif dan inovatif untuk pembangunan negara.
         2. Menyokong dan melibatkan diri dalam usaha mendaulatkan negara. 
         3. Sentiasa meningkatkan kualiti hasil kerja
         Konsep/Istilah  
         1. Sistem kangcu
         2. Sistem kontrak
         3. Sistem Kangani
         4. Tiket kredit
         5. Kongsi gelap
         6. Sin Kheh
         7. Imigran
         8. suvarnabhumi
         Sumber rujukan
         1. Buku Teks Sejarah Ting.4 m/s 243-258.
         RefleksiPelajar dapat menjelaskan dasar British terhadap industri perlombongan dan faktor-faktor yang membantu perkembangan ekonomi.


         Mata   pelajaranSejarah 
         Tarikh21/8/13  (Rabu)
         Kelas6AK1/2
         TajukBAHAGIAN B: SEJARAH ASIA TENGGARA
         Tema 3: Nasionalisme dan Pembentukan Negara Bangsa. 
         • Perjuangan mencapai kemerdekaan
         • : Pendudukan Jepun 1941-1945
         • : Perjuangan secara berperlembagaan dan bersenjata 
         • : Kemerdekaan
         Objektif
         1. Menghuraikan dasar dan kesan pendudukan Jepun ke atas perjuangan mencapai kemerdekaan di Myanmar  (Abad ke-20).
         2. menilai penentangan rakyat terhadap penjajah secara berperlembagaan.
         3. menggalurkan penentangan rakyat secara bersenjata
         4. menghuraikan langkah-langkah mencapai kemerdekaan
         Kaedah/Aktiviti
         1. kuliah
         2. sumbang  saran
         Kbkk
         1. menganalisis
         Nilai/Unsur    patriotismekerjasama
         Konsep/Istilah
         1. Thakin
         2. Tentera Kemerdekaan Burma
         Sumber    rujukan
          1. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Fajar Bakti.
          2. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Pustaka Sarjana.
          3. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Ace Ahead.
          4. Teks Pra U Sejarah STPM,Longman.
          5. Sejarah Asia Tenggara,Penggal 3,Pelangi
           RefleksiPelajar dapat menjelaskan proses perjuangan mencapai kemerdekaan di Myanmar mengikut kronologi pada abad ke-20 .


           Mata  pelajaranSejarah
           Tarikh21/8/13  (Rabu)
           Kelas6RK5
           TajukTema 4:Perhubungan luar
           • North Atlantic Treaty Organisation (NATO).
           Objektif
           1. Menjelaskan latar belakang, matlamat dan pencapaian/sumbangan NATO.
           2. Menerangkan  kerjasama negara dalam organisasi antarabangsa selepas Perang Dunia Kedua terutama yang melibatkan peranan United Kingdom dan Amerika Syarikat(abad ke-20).
           Kaedah/Aktiviti
           1.  Kuliah dan sumbang saran
           Kbkk
           1. Menganalisis
           Nilai/Unsur    patriotisme
           1. kerjasama
           2. sedia menerima pendapat yang positif untuk kemajuan bersama.
           3. keberanian
           Konsep/Istilah  
           1. USSR
           2.  NATO
           Sumber rujukan
           1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
           2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.
           3. North Atlantic Treaty Organisation (NATO).
           4. Pakatan Warsaw 
           5. Soviet atomic bomb project 
           RefleksiPelajar dapat menjelaskan latar belakang, matlamat dan pencapaian/sumbangan NATO .Tamat silibus tingkatan 6 Rendah.

           Mata  pelajaranSejarah 
           Tarikh22/8/13  (Khamis)
           Kelas4S3
           TajukBab 10:Dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara.
           • Dasar British terhadap pertanian.
           Objektif
           1. Menerangkan kandungan undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah
           2. Menjelaskan sebab British memperkenalkan undang-undang berhubung tanah
           3. Menghuraikan kesan-kesan dasar British terhadap pekebun kecil
           Kaedah/Aktiviti
           1.  Kuliah dan sumbang saran
           Kbkk
           1. Menganalisis. 
           Nilai/Unsur    patriotisme
           1. Sedia berubah ke arah kemajuan.
           Konsep/Istilah  
           1. Akta Tanah Simpanan Melayu
           2. Pribumi 
           3. Tanah Simpanan Melayu
           4. Enakmen 
           5. Proklamasi
           Sumber rujukan
           1. Buku Teks Sejarah Ting.4 m/s 258-262.
           RefleksiPelajar dapat menghubungkaitkan setiap fakta berkenaan berpandukan buku teks.

           Mata   pelajaranSejarah 
           Tarikh22/8/13  (Khamis)
           Kelas6AK1/2
           TajukBAHAGIAN B: SEJARAH ASIA TENGGARA
           Tema 3: Nasionalisme dan Pembentukan Negara Bangsa. 
           • Perjuangan mencapai kemerdekaan
           • : Pendudukan Jepun 1941-1945
           • : Perjuangan secara berperlembagaan dan bersenjata 
           • : Kemerdekaan
           Objektif
           1. Menghuraikan dasar dan kesan pendudukan Jepun ke atas perjuangan mencapai kemerdekaan di Indonesia  (Abad ke-20).
           2. menilai penentangan rakyat terhadap penjajah secara berperlembagaan.
           3. menggalurkan penentangan rakyat secara bersenjata
           4. menghuraikan langkah-langkah mencapai kemerdekaan
           Kaedah/Aktiviti
           1. kuliah
           2. sumbang  saran
           Kbkk
           1. menganalisis
           Nilai/Unsur    patriotismekerjasama
           Konsep/Istilah
           1. Gunseikan
           2. PUTERA
           3. PETA
           4. MASJUMI
           Sumber    rujukan
           1. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Fajar Bakti.
           2. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Pustaka Sarjana.
           3. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Ace Ahead.
           4. Teks Pra U Sejarah STPM,Longman.
           5. Sejarah Asia Tenggara,Penggal 3,Pelangi
           RefleksiPelajar dapat menjelaskan proses perjuangan mencapai kemerdekaan di Indonesia mengikut kronologi pada abad ke-20 .


           Mata  pelajaranSejarah 
           Tarikh23/8/13  (Jumaat)
           Kelas6RK5
           Tajuk
           1. Ulangkaji
           • Perbincangan  Soalan/Jawapan esei .
            Objektif
            1. Menghuraikan fakta penting bagi setiap soalan yang diberi.
            Kaedah/Aktiviti
            1. Latihan mengarang esei berpandukan soalan berikut:
            • Bincangkan faktor-faktor perkembangan masyarakat industri di England pada abad ke-18-19.
            • Perkembangan Revolusi Industri di Jerman meninggalkan pelbagai kesan dari sudut politik,ekonomi dan sosial.Jelaskan.
            Kbkk
            1. Menganalisis
            Nilai/Unsur    patriotisme
            1. Semangat ingin maju
            2. Usaha tangga kejayaan
            Konsep/Istilah
            1. Masyarakat industri
            Sumber rujukan
            1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
            2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar. 
            RefleksiPelajar dapat menghuraikan fakta penting bagi setiap soalan yang diberi.Bagaimanapun,cara membuat pengenalan dan penutup masih banyak yang perlu diperbaiki.

            Mata   pelajaranSejarah 
            Tarikh23/8/13  (Jumaat)
            Kelas6AK1/2
            TajukBAHAGIAN B: SEJARAH ASIA TENGGARA
            Mula Tema 4: Pengisian Kemerdekaan
            • Sistem pemerintahan
            Objektif
            1. Menghuraikan bentuk pemerintahan Filipina dan Thailand (Abad ke-20)
            Kaedah/Aktiviti
            1. kuliah
            2. sumbang  saran
            Kbkk
            1. menganalisis
            Nilai/Unsur    patriotismekerjasama
            Konsep/Istilah
            1. Republik
            2. Raja Berperlembagaan
            3. Demokrasi Berparlimen
            Sumber    rujukan
            1. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Fajar Bakti.
            2. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Pustaka Sarjana.
            3. Sejarah Asia Tenggara,Asia Selatan dan Asia Timur,Ace Ahead.
            4. Teks Pra U Sejarah STPM,Longman.
            5. Sejarah Asia Tenggara,Penggal 3,Pelangi
            RefleksiPelajar dapat menjelaskan bentuk pemerintahan Filipina dan Thailand (Abad ke-20) dan membandingbezakan setiap konsep berkenaan.