Pages

Thursday, July 12, 2012

Minggu 28(9-13/7/12)

Mata   pelajaranSejarah  2
Tarikh9/7/12(Isnin)
Kelas6AK4/5
TajukNasionalisme India
Objektif
 1. Menghuraikan  faktor-faktor yang mencetuskan nasionalisme dan latar  belakang   kebangkitannya.
 2. Menyatakan faktor-faktor timbulnya semangat nasionalisme berkaitan isu pemisahan Benggal, perkembangan nasionalisme orang Hindu dan Islam serta peranan Mahatma Gandhi.
Kaedah/Aktiviti
 1. Pembentangan oleh kumpulan Herbert
 2.  sumbang  saran
Kbkk
 1. Menghubungkait
Nilai/Unsur      patriotismecinta akan bangsa dan negara
Konsep/Istilah
 1. Akta  Piagam 1833
 2. Pengisytiharan Ratu 1858
 3. Akta Universiti
 4. Akta Rowlatt
 5. Pergerakan Satyagraha
 6. Pergerakan Swadeshi
Sumber      rujukan
 1. Sejarah India
 2. Mahatma Gandhi
RefleksiPelajar  dapat menghuraikan faktor-faktor berkaitan.

Mata  pelajaranSejarah  2
Tarikh2/7/12(Isnin)
Kelas6RK1
Tajuk
 1. Sistem Pembesar di China abad ke-16-20
Objektif
 1. Menjelaskan maksud/konsep sistem pembesar.
 2. menghuraikan dan membandingkan peranan pembesar dalam pemerintahan.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Taat setia kepada raja dan negara.
Konsep/Istilah
 1. Sistem Pembesar
 2. gentry
 3. Censorate
Sumber rujukan
 1.  Sistem Pembesar di China
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
RefleksiPelajar dapat menyatakan kedudukan dan peranan pembesar dalam pemerintahan di China.


Mata      pelajaranSejarah
Tarikh2/7/12(Isnin)
Kelas4S1
TajukBab 6: Pembentukan kerajaan Islam dan sumbangannya.
 • Faktor penyebaran Islam di Eropah
Objektif
 1. Menyatakan faktor-faktor penyebaran Islam di Eropah.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah
 2. sumbang saran
Kbkk
 1. menyatakan pendapat.
Nilai/Unsur      patriotisme
 1. kepimpinan melalui teladan
 2. Islam diterima bukan kerana paksaan
Konsep/Istilah
 1. Jenissari
 2. Semangat Ghazi
Sumber  rujukan

 1. Buku Teks Tingkatan   Empat m/s 162-163.
 2. Jenissari
 3. Semangat Ghazi
RefleksiPelajar  dapat menyatakan faktor-faktor penyebaran Islam di Eropah.


Mata  pelajaranSejarah  2
Tarikh3/7/12(Selasa)
Kelas6RK1
Tajuk
 1. Sistem Pembesar di Rusia pada abad ke-16-20
Objektif
 1. Menjelaskan maksud/konsep sistem pembesar.
 2. menghuraikan dan membandingkan peranan pembesar dalam pemerintahan.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Taat setia kepada raja dan negara.
Konsep/Istilah
 1. Duma
 2. Zemskii Sabor
 3. Prikazi
 4. Zemstvo
 5. Komun
Sumber rujukan
 1.  Sistem Pembesar di Rusia
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
RefleksiPelajar dapat menyatakan kedudukan dan peranan pembesar dalam pemerintahan di Rusia dan membandingkannya dengan Sistem Pembesar di China.


Mata        pelajaranSejarah  2
Tarikh11/7/12(Rabu)
Kelas6AK1
TajukNasionalisme India
Objektif
 1. Menghuraikan  faktor-faktor yang mencetuskan nasionalisme dan latar  belakang   kebangkitannya.
 2. Menyatakan faktor-faktor timbulnya semangat nasionalisme berkaitan isu   pemisahan Benggal, perkembangan nasionalisme orang Hindu dan Islam serta  peranan   Mahatma Gandhi.        
Kaedah/Aktiviti
 1. Pembentangan oleh kumpulan Nur Aisya Emilia
 2.  sumbang  saran
Kbkk
 1. Menghubungkait
Nilai/Unsur      patriotismecinta akan bangsa dan negara
Konsep/Istilah
 1. Akta  Piagam 1833
 2. Pengisytiharan Ratu 1858
 3. Akta Universiti
 4. Akta Rowlatt
 5. Pergerakan  Satyagraha
 6. Pergerakan Swadeshi 
Sumber      rujukan
 1. Sejarah India
 2. Mahatma Gandhi
RefleksiPelajar  dapat menghuraikan faktor-faktor berkaitan.


Mata  pelajaranSejarah  2
Tarikh11/7/12(Rabu)
Kelas6RK1
Tajuk
Negara bangsa:
 • Raja mutlak dan raja berperlembagaan di England abad ke-16-18. 
Objektif
 1. Menjelaskan konsep Raja mutlak dan raja berperlembagaan 
 2. membincangkan dan membandingkan sistem pemerintahan beraja mutlak dengan raja berperlembagaan  di England. 
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Taat setia kepada raja dan negara.
Konsep/Istilah
 1. House of Lords
 2. House of Commons
Sumber rujukan
 1. Raja mutlak dan raja berperlembagaan di England.  
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 3. Dinasti Tudor dan Dinasti Stuart
 4. House of Lords
 5. House of Commons
 6. English Revolution
RefleksiPelajar dapat menyatakan dan membandingkan sistem pemerintahan beraja mutlak dengan raja berperlembagaan  di England.


Mata         pelajaranSejarah  2
Tarikh12/7/12 (Khamis)
Kelas6AK4/5
TajukPergerakan kemerdekaan  India dan pembentukan Pakistan.
ObjektifMenganalisis proses  tuntutan kemerdekaan dan sebab-sebab terbentuknya  negara Pakistan.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan nota berkenaan rajah perkembangan peristiwa
Kbkk
 1. menganalisis
 2. menyusun peristiwa
Nilai/Unsur      patriotisme
 1. sedia berkorban
 2. semangat cinta negara
Konsep/Istilah
 1. taraf dominian
 2. anugerah perkauman
Sumber      rujukan
 1. Sejarah India
RefleksiPelajar dapat menyatakan tarikh kemerdekaan India dan sebab-sebab  terbentuknya  negara Pakistan.


Mata  pelajaranSejarah  2
Tarikh12/7/12 (Khamis)
Kelas6RK1
Tajuk


Negara bangsa:
 • Raja mutlak dan raja berperlembagaan di  Perancis abad ke-16-18.
Objektif
 1. membincangkan dan membandingkan sistem pemerintahan beraja mutlak dengan raja berperlembagaan  di Perancis
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Taat setia kepada raja dan negara.
Konsep/Istilah
 1. intendant
 2. Estet Pertama,Kedua dan Ketiga
 3. cahiers
Sumber rujukan
 1. Raja mutlak dan raja berperlembagaan di  Perancis
 2. Revolusi Perancis. 
 3. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
RefleksiPelajar dapat menyatakan dan membandingkan sistem pemerintahan beraja mutlak dengan raja berperlembagaan  Perancis dan membandingkannya dengan sistem pemerintahan di England.


Mata         pelajaranSejarah  2
Tarikh13/7/12 (Jumaat)
Kelas6AK1
TajukPergerakan kemerdekaan  India dan pembentukan Pakistan.
ObjektifMenganalisis proses  tuntutan kemerdekaan dan sebab-sebab terbentuknya  negara Pakistan.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah dan nota berkenaan rajah perkembangan peristiwa
Kbkk
 1. menganalisis
 2. menyusun peristiwa
Nilai/Unsur      patriotisme
 1. sedia berkorban
 2. semangat cinta negara
Konsep/Istilah
 1. taraf dominian
 2. anugerah perkauman
Sumber      rujukan
 1. Sejarah India
RefleksiPelajar dapat menyatakan tarikh kemerdekaan India dan sebab-sebab  terbentuknya  negara Pakistan.


Mata      pelajaranSejarah
Tarikh13/7/12 (Jumaat)
Kelas4S1
TajukBab 6: Pembentukan kerajaan Islam dan sumbangannya.
 • Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun lain di dunia.
Objektif
 1. Menyatakan faktor-faktor pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun lain di dunia dan kesan-kesannya.
Kaedah/Aktiviti
 1. Kuliah
 2. sumbang saran
Kbkk
 1. menyatakan pendapat.
Nilai/Unsur      patriotisme
 1. berfikiran terbuka
 2. sedia menerima pendapat
Konsep/Istilah
 1. Mozarab
 2. golongan Mudejar
Sumber     rujukan
 1. Buku Teks Tingkatan   Empat m/s 164-169.
 2. Mozarab
 3. golongan Mudejar
RefleksiPelajar  dapat menyatakan faktor-faktor pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun lain di dunia dan kesan-kesannya.Tamat Bab 6.

No comments:

Post a Comment