Pages

Friday, September 21, 2012

Minggu 38(17-22/9/12)

Tarikh17/9/12  (Isnin)
CatatanCuti umum sempena Hari Malaysia yang jatuh pada hari Ahad (16 September)


Mata  pelajaranSejarah
Tarikh18/9/12  (Selasa)
Kelas6RK1
TajukUlangkaji
 • Tema 2
Objektif
 1. Menjelaskan setiap fakta penting dalam bentuk esei.
Kaedah/Aktiviti
 1. Seramai 34 pelajar dibahagikan kepada 11 kumpulan bermaksud purata 3 pelajar bagi setiap kumpulan.
 2. Setiap kumpulan diberi soalan berbeza(mengikut cabutan undi),beserta contoh rujukan.
 3. Setiap kumpulan membuat perbincangan bagi menjawab soalan berkenaan berpandukan bahan rujukan, dalam bentuk esei.
 4. Guru memantau dan menjadi fasilitator.
 5. Rangka jawapan yang telah disemak oleh guru akan ditaip dalam bentuk esei.Guru menyemak jawapan sekali lagi dan membuat penambahbaikan.
 6. Selepas itu, setiap kumpulan akan emelkan contoh jawapan kepada guru.Guru membuat tapisan sekali lagi, seterusnya akan emelkan jawapan berkenaan kepada setiap pelajar.
 7. Ini bermaksud, dalam tempoh satu minggu, setiap pelajar akan mendapat 11 esei yang dihasilkan secara bersama.
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. kerjasama
 2. kegigihan
Konsep/Istilah  
 1. Masyarakat industri
 2. Masyarakat agraria
 3. Masyarakat maritim.
 4. feudalisme
Sumber rujukan
 1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.
RefleksiPelajar bekerjasama dalam kumpulan masing-masing bagi mencari rangka jawapan.

Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh19/9/12  (Rabu)
Kelas6AK1
TajukUlangkaji .
ObjektifMenganalisis tajuk-tajuk penting Sejarah Malaysia / Asia.
Kaedah/Aktiviti
 1. Setiap pelajar berada dalam kumpulan untuk menyalin contoh soalan dan jawapan berdasarkan soalan terpilih.Soalan bagi setiap kumpulan adalah berbeza.Mereka akan menukarkan buku/skrip  untuk disalin dengan kumpulan lain apabila buku/skrip yang digunakan habis disalin soalan berkenaan.
Kbkkmenganalisis
Nilai/Unsur      patriotismeKerajinan
Konsep/Istilah
 1. masyarakat imigran di Siam dan Burma
Sumber  rujukan
 1. Q&A Sejarah STPM,Longman,2009
 2. Strategi menjawab Sejarah 2, Fajar Bakti 2001
 3. Kertas peperiksaan STPM sebenar,Oxford Fajar.
 4. Topikal A Sejarah STPM,Eastview
 5. Score in STPM Oxford Fajar
 6. Kertas Model STPM, Federal.
 7. Kertas/skrip soalan dan skema jawapan Percubaan STPM tahun-tahun lepas dari Seluruh Malaysia.
RefleksiUlangkaji berjalan lancar. Pelajar membuat catatan lengkap contoh jawapan berkaitan.

Mata  pelajaranSejarah
Tarikh19/9/12  (Rabu)
Kelas6RK1
TajukUlangkaji
 • Tema 2
Objektif
 1. Menjelaskan setiap fakta penting dalam bentuk esei.
Kaedah/Aktiviti
 1. Seramai 34 pelajar dibahagikan kepada 11 kumpulan bermaksud purata 3 pelajar bagi setiap kumpulan.
 2. Setiap kumpulan diberi soalan berbeza(mengikut cabutan undi),beserta contoh rujukan.
 3. Setiap kumpulan membuat perbincangan bagi menjawab soalan berkenaan berpandukan bahan rujukan, dalam bentuk esei.
 4. Guru memantau dan menjadi fasilitator.
 5. Rangka jawapan yang telah disemak oleh guru akan ditaip dalam bentuk esei.Guru menyemak jawapan sekali lagi dan membuat penambahbaikan.
 6. Selepas itu, setiap kumpulan akan emelkan contoh jawapan kepada guru.Guru membuat tapisan sekali lagi, seterusnya akan emelkan jawapan berkenaan kepada setiap pelajar.
 7. Ini bermaksud, dalam tempoh satu minggu, setiap pelajar akan mendapat 11 esei yang dihasilkan secara bersama.
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. kerjasama
 2. kegigihan
Konsep/Istilah  
 1. Masyarakat industri
 2. Masyarakat agraria
 3. Masyarakat maritim.
 4. feudalisme
Sumber rujukan
 1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.
RefleksiPelajar menaip jawapan esei dalam kumpulan masing-masing .Esei yang dihasilkan memuaskan dan lengkap seperti yang diharapkan.

Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh19/9/12  (Rabu)
Kelas6AK1
TajukUlangkaji .
ObjektifMenganalisis tajuk-tajuk penting Sejarah Malaysia / Asia.
Kaedah/Aktiviti
 1. Setiap pelajar berada dalam kumpulan untuk menyalin contoh soalan dan jawapan berdasarkan soalan terpilih.Soalan bagi setiap kumpulan adalah berbeza.Mereka akan menukarkan buku/skrip  untuk disalin dengan kumpulan lain apabila buku/skrip yang digunakan habis disalin soalan berkenaan.
Kbkkmenganalisis
Nilai/Unsur      patriotismeKerajinan
Konsep/Istilah
 1. masyarakat imigran di Siam dan Burma
Sumber  rujukan
 1. Q&A Sejarah STPM,Longman,2009
 2. Strategi menjawab Sejarah 2, Fajar Bakti 2001
 3. Kertas peperiksaan STPM sebenar,Oxford Fajar.
 4. Topikal A Sejarah STPM,Eastview
 5. Score in STPM Oxford Fajar
 6. Kertas Model STPM, Federal.
 7. Kertas/skrip soalan dan skema jawapan Percubaan STPM tahun-tahun lepas dari Seluruh Malaysia.
RefleksiUlangkaji berjalan lancar. Pelajar membuat catatan lengkap contoh jawapan berkaitan.

Mata  pelajaranSejarah
Tarikh20/9/12  (Khamis)
Kelas6RK1
TajukUlangkaji
 • Tema 2
Objektif
 1. Menjelaskan setiap fakta penting dalam bentuk esei.
Kaedah/Aktiviti
 1. Seramai 34 pelajar dibahagikan kepada 11 kumpulan bermaksud purata 3 pelajar bagi setiap kumpulan.
 2. Setiap kumpulan diberi soalan berbeza(mengikut cabutan undi),beserta contoh rujukan.
 3. Setiap kumpulan membuat perbincangan bagi menjawab soalan berkenaan berpandukan bahan rujukan, dalam bentuk esei.
 4. Guru memantau dan menjadi fasilitator.
 5. Rangka jawapan yang telah disemak oleh guru akan ditaip dalam bentuk esei.Guru menyemak jawapan sekali lagi dan membuat penambahbaikan.
 6. Selepas itu, setiap kumpulan akan emelkan contoh jawapan kepada guru.Guru membuat tapisan sekali lagi, seterusnya akan emelkan jawapan berkenaan kepada setiap pelajar.
 7. Ini bermaksud, dalam tempoh satu minggu, setiap pelajar akan mendapat 11 esei yang dihasilkan secara bersama.
Kbkk
 1. Menganalisis
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. kerjasama
 2. kegigihan
Konsep/Istilah  
 1. Masyarakat industri
 2. Masyarakat agraria
 3. Masyarakat maritim.
 4. feudalisme
Sumber rujukan
 1. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Pelangi.
 2. Teks Sejarah STPM Penggal 1,Oxford Fajar.
RefleksiPelajar menaip jawapan esei dalam kumpulan masing-masing .Esei yang dihasilkan memuaskan dan lengkap seperti yang diharapkan.Sebahagian kumpulan telah menghantar emel esei berkenaan.

Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh20/9/12  (Khamis)
Kelas6AK4/5
TajukUlangkaji .
ObjektifMenganalisis tajuk-tajuk penting Sejarah Malaysia / Asia.
Kaedah/Aktiviti
 1. Setiap pelajar berada dalam kumpulan untuk menyalin contoh soalan dan jawapan berdasarkan soalan terpilih.Soalan bagi setiap kumpulan adalah berbeza.Mereka akan menukarkan buku/skrip  untuk disalin dengan kumpulan lain apabila buku/skrip yang digunakan habis disalin soalan berkenaan.
Kbkkmenganalisis
Nilai/Unsur      patriotismeKerajinan
Konsep/Istilah
 1. masyarakat imigran di Siam dan Burma
Sumber  rujukan
 1. Q&A Sejarah STPM,Longman,2009
 2. Strategi menjawab Sejarah 2, Fajar Bakti 2001
 3. Kertas peperiksaan STPM sebenar,Oxford Fajar.
 4. Topikal A Sejarah STPM,Eastview
 5. Score in STPM Oxford Fajar
 6. Kertas Model STPM, Federal.
 7. Kertas/skrip soalan dan skema jawapan Percubaan STPM tahun-tahun lepas dari Seluruh Malaysia.
RefleksiUlangkaji berjalan lancar. Pelajar membuat catatan lengkap contoh jawapan berkaitan.

Mata  pelajaranSejarah 
Tarikh21/9/12  (Jumaat)
Kelas4S1
TajukBab 9:Perkembangan di Eropah
 • Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian (Perkembangan bidang pertanian)
Objektif
 1. Menghuraikan faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian .
 2. Mengklasifikasikan Kesan Revolusi Pertanian.
Kaedah/Aktiviti
 1.  Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis. 
 2. Mengklasifikasi.
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Kreatif dan inovatif untuk pembangunan negara.
 2. Menyokong dan melibatkan diri dalam usaha mendaulatkan negara. 
 3. Sentiasa meningkatkan kualiti hasil kerja
Konsep/Istilah  
 1. Pertanian komersial
 2. Pemagaran tanah
Sumber rujukan
 1. Buku Teks Sejarah Ting.4 m/s 226-230.
RefleksiPelajar dapat menjelaskan sebab-sebab yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan kesan-kesannya.

Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh21/9/12  (Jumaat)
Kelas6AK1
TajukUlangkaji .
ObjektifMenganalisis tajuk-tajuk penting Sejarah Malaysia / Asia.
Kaedah/Aktiviti
 1. Setiap pelajar berada dalam kumpulan untuk menyalin contoh soalan dan jawapan berdasarkan soalan terpilih.Soalan bagi setiap kumpulan adalah berbeza.Mereka akan menukarkan buku/skrip  untuk disalin dengan kumpulan lain apabila buku/skrip yang digunakan habis disalin soalan berkenaan.
Kbkkmenganalisis
Nilai/Unsur      patriotismeKerajinan
Konsep/Istilah
 1. masyarakat imigran di Indonesia.
Sumber  rujukan
 1. Q&A Sejarah STPM,Longman,2009
 2. Strategi menjawab Sejarah 2, Fajar Bakti 2001
 3. Kertas peperiksaan STPM sebenar,Oxford Fajar.
 4. Topikal A Sejarah STPM,Eastview
 5. Score in STPM Oxford Fajar
 6. Kertas Model STPM, Federal.
 7. Kertas/skrip soalan dan skema jawapan Percubaan STPM tahun-tahun lepas dari Seluruh Malaysia.
RefleksiUlangkaji berjalan lancar. Pelajar membuat catatan lengkap contoh jawapan berkaitan.

Mata  pelajaranSejarah 
Tarikh22/9/12  (Sabtu ganti-jadual hari Jumaat)
Kelas4S1
TajukBab 9:Perkembangan di Eropah
 • Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian (Perkembangan bidang Perindustrian )
Objektif
 1. Menghuraikan faktor yang mencetuskan Revolusi Perindustrian .
 2. Mengklasifikasikan Kesan Revolusi Perindustrian.
Kaedah/Aktiviti
 1.  Kuliah dan sumbang saran
Kbkk
 1. Menganalisis. 
 2. Mengklasifikasi.
Nilai/Unsur    patriotisme
 1. Kreatif dan inovatif untuk pembangunan negara.
 2. Menyokong dan melibatkan diri dalam usaha mendaulatkan negara. 
 3. Berusaha menghasilkan produk berkualiti.
Konsep/Istilah  
 1. Revolusi Perindustrian.
Sumber rujukan
 1. Buku Teks Sejarah Ting.4 m/s 230-236.
RefleksiPelajar dapat menjelaskan sebab-sebab penjelajahan kuasa-kuasa Barat dan kesan-kesannya.

Mata  pelajaranSejarah 2
Tarikh22/9/12  (Sabtu ganti-jadual hari Jumaat)
Kelas6AK1
TajukUlangkaji .
ObjektifMenganalisis tajuk-tajuk penting Sejarah Malaysia / Asia.
Kaedah/Aktiviti
 1. Setiap pelajar berada dalam kumpulan untuk menyalin contoh soalan dan jawapan berdasarkan soalan terpilih.Soalan bagi setiap kumpulan adalah berbeza.Mereka akan menukarkan buku/skrip  untuk disalin dengan kumpulan lain apabila buku/skrip yang digunakan habis disalin soalan berkenaan.
Kbkkmenganalisis
Nilai/Unsur      patriotismeKerajinan
Konsep/Istilah
 1. Revolusi China dan Thai.
Sumber  rujukan
 1. Q&A Sejarah STPM,Longman,2009
 2. Strategi menjawab Sejarah 2, Fajar Bakti 2001
 3. Kertas peperiksaan STPM sebenar,Oxford Fajar.
 4. Topikal A Sejarah STPM,Eastview
 5. Score in STPM Oxford Fajar
 6. Kertas Model STPM, Federal.
 7. Kertas/skrip soalan dan skema jawapan Percubaan STPM tahun-tahun lepas dari Seluruh Malaysia.
RefleksiUlangkaji berjalan lancar. Pelajar membuat catatan lengkap contoh jawapan berkaitan.

No comments:

Post a Comment